Bedenkingen tegen (meer dan) verdubbeling lichteren buitenhaven IJmuiden
VELSEN-NOORD - In navolging van de gemeente Velsen stellen de Milieufederatie Noord-Holland en de Dorpsraad Wijk aan Zee dat een verhoging van de lichtercapaciteit bij de zoheten IJ-palen, achter Forteiland bij IJmuiden, van twee miljoen naar 4,5 miljoen ton onverantwoord is. ,,De uitbreiding van de capaciteit van de lichtervoorziening in IJmuiden gaat plaatsvinden in een nu al heel zwaar milieu belast gebied. Wij zijn dan ook van mening dat een uiterste inspanning genomen moet worden om de milieubelasting door de toename van het lichteren en de extra scheepvaart niet te laten toenemen’’, schrijven de laatste twee organisaties in een reactie aan de Milieudienst IJmond. Het Havenbedrijf Amsterdam heeft bij de gemeente... (lees meer)
Inkrimpen Tata heeft mogelijk gevolgen voor werknemers IJmuidenInkrimpen Tata heeft mogelijk gevolgen voor werknemers IJmuiden

IJMUIDEN - Het mogelijk afstoten van de divisie Lange Producten van Tata Steel in hoofdzakelijk Groot-Brittanië heeft mogelijk ook gevolgen voor de medewerkers van het staalbedrijf in de IJmuidense vestiging.

Voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) is echter nog onduidelijk wat de consequenties precies zijn. Wel is de COR van mening dat de eventuele verkoop de eerste stap is van een complex proces, zo stelt de ondernemingsraad in een brief aan de ruim 9500 medewerkers bij Tata Steel in IJmuiden.

 Het staalconcern maakte deze week bekend dat het aanzienlijke investeringen nodig heeft voor het snel ontwikkelen van geavanceerde staaltoepassingen en het versterken van het bedrijf. Daarom heeft Tata Steel besloten om haar beperkte financiële middelen voornamelijk in te zetten op het gebied van het maken van platte producten.

Onvoldoende

In IJmuiden is dat al sinds 2001 de hoofdactiviteit. ,,We verdienen gewoon onvoldoende om voldoende in de stripactiviteiten te investeren’’, stelt COR-voorzitter Frits van Wieringen vast.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de medewerkers van Tata Steel in Nederland. Het staalconcern maakte woensdag bekend met Klesch Group te willen onderhandelen over de onderhandelen over de verkoop van Long Products Europe (Lange Producten). 

Gevolgen

Bij de onderdelen, die mogelijk worden verkocht, gaat het in totaal om 6500 medewerkers: ongeveer 4000 personeelsleden in Scunthorpe, (Engeland) en circa 2500 werknemers bij de overige onderdelen, ook in Duitsland en Frankrijk. Bij een eventuele verkoop van Long Products Europe aan Klesch Group kan dit door de complexiteit van de organisatie ook gevolgen hebben voor de onderdelen die blijven behoren tot Tata Steel in Europa. ,,Dus ook voor IJmuiden’’, aldus Van Wieringen.

 ,,Het bedrijf wordt eenvoudigweg kleiner, de bovenlaag wordt te groot.’’ Woensdag is er overleg met de directie van Tata Steel Nederland. Verder is er op korte termijn een extra vergadering van de Europese Ondernemingsraad (EOR). Daarnaast overlegt de Nederlandse delegatie in de EOR.

Bron: Dagblad Kennemerland

 
Zee van Staal twee beelden van Nico Betjes rijkerZee van Staal twee beelden van Nico Betjes rijker

WIJK AAN ZEE - Dankzij een particuliere schenking heeft beeldenpark Een Zee van Staal in Wijk aan Zee er twee nieuwe beelden bij. Het gaat om werk van de in 2003 overleden Wijk aan Zeese kunstenaar Nico Betjes.

ETJES

Het zijn beelden van onbehandeld roestig staal, op het oog eenvoudig van vorm, non-figuratief en met als titel ’Zonder titel’. 

Beide werken tonen oude klassieke tegenstellingen zoals hol-bol, dicht-open, rond-hoekig, lineair-massief, onder-boven. Het ene is ongeveer een meter zestig hoog - bijna mensgroot- en tweedelig. Het ander is rank en meer dan twee meter. Beide beelden geven hun geheim pas prijs als je ze goed bekijkt. De beelden worden bij wijze van onthulling op de avond van de Nacht van de Nacht op 25 oktober uitgelicht met lampen tussen 19 en 22 uur.

Beeldenpark Een Zee van Staal is ontstaan toen Wijk aan Zee in 1999 werd uitgeroepen tot cultureel dorp van Europa. Ter gelegenheid hiervan kregen elf beeldhouwers uit verschillende Europese landen de opdracht om van een deel van het duingebied bij Tata Steel een beeldenpark te maken. Materiaal werd beschikbaar gesteld door de toenmalige Hoogovens. Het park is te vinden aan de Reyndersweg.

Bron: Dagblad Kennemerland

Tata Chess schaakt weer buiten de deurTata Chess schaakt weer buiten de deur

 

WIJK AAN ZEE - De deelnemers aan de hoogste grootmeestergroep van de 77e editie van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee zullen begin volgend jaar wederom een ronde buiten de deur schaken.

De locatie wordt volgende week donderdag bekend gemaakt op een persconferentie bij hoofdsponsor Tata Steel in Velsen-Noord. Dit jaar namen de schakers een bezoek aan Rijksmuseum en de High Tech Campus Eindhoven. Op de locaties werd tekens een ronde van de Tata Steel Masters gespeeld.

Op de persconferentie worden ook de deelnemers van het grootste schaaktoernooi van de wereld bekend gemaakt. Het veld wordt dan toegelicht door grootmeester Robin van Kampen en toernooidirecteur Jeroen van den Berg.

Het Tata Steel Chess is volgend jaar van 9 tot en met 25 januari in De Moriaan in Wijk aan Zee. Het toernooi werd dit jaar gewonnen door de Armeniër Levon Aronian. Toppers Magnus Carlsen en Viswanathan Anand ontbraken omdat ze het tegen elkaar opnamen in de strijd om de wereldtitel. De kans bestaat dat ze in 2015 weer terugkeren.

Bron: Dagblad Kenemerland

Omgevingsnieuws TataOmgevingsnieuws Tata

Online Milieunieuws 15 oktober 2014 ‏

 

Online Milieunieuws 15 oktober 2014

Tata Steel HSE Frontoffice (Tata.Steel.HSE.Frontoffice@tatasteel.com)
12:27
Foto's
 
Dit bericht weergeven...
Tata.Steel.HSE.Frontoffice@tatasteel.com
 
 
 
Van: Retel, Louis (louis.retel@tatasteel.com) namens Tata Steel HSE Frontoffice (Tata.Steel.HSE.Frontoffice@tatasteel.com)
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 12:27:00
Aan:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 oktober 2014

 

 

 

 

Milieunieuws voor de omgeving

 

 

 

Via deze e-mailnieuwsbrief brengen wij u graag regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op milieugebied, gepland onderhoud aan onze installaties of geven wij een toelichting op ontstane hinder.

 

 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden Kooks- en Gasfabriek 1

 

 

 

Bij Kooks- en Gasfabriek 1 van Tata Steel gaan morgen, donderdag 16 oktober,noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden van start.
Tijdens de uitvoering hiervan zal er een pluim zichtbaar zijn op de schoorstenen van Kooks- en Gasfabriek 1.

Het onderhoud start rond 04:00 uur en zal ongeveer 12 uur duren of zoveel korter als mogelijk is.

 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen metomgevingsklachten@tatasteel.com

www.tatasteel.nl

Twitter: TataSteelNL

 

 


Deze nieuwsbrief van Tata Steel IJmuiden B.V. is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kunnen Tata Steel IJmuiden B.V., Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernmingen geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.

Wilt u zich afmelden voor deze e-mailnieuwsbrief, klik dan
hier.

Verslag Dorpsraadvergadering september 2014Verslag Dorpsraadvergadering september 2014

Verslag vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 10 september om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

Afwezig: Sauw Buwalda, Marc Kouwenhoven, Aart van Oostveen, Peter Snijders, Linda Valent, Bas van der Born, Marije Pronk

 

1.3    Publieke tribune:

        
Zorgen worden geuit met betrekking tot het Parapenten langs en op de duinen. Het betreft voornamelijk de Heemskerkse duinen. De vraag is wie hierop toezicht houdt.
De Dorpsraad zal bij het Hoogheemraadschap navraag doen hoe e.e.a. geregeld is. [actie LvdS]

 

Een ongeval, dat noodlottig had kunnen aflopen, bij het oversteken over de Verlengde Voorstraat naar de Spar bewijst wederom het gevaar op dat punt. Gevraagd wordt of een oversteek voorziening, bv een zebrapad, gemaakt kan worden.
De werkgroep Dorpsbelangen heeft reeds overleg met de Gemeente geïnitieerd, en zal dit punt meenemen [actie YM]

Het verkeer in de Voorstraat is voor een deel geen bestemmingsverkeer, maar betreft mensen die de voorgaande afslag gemist hebben. Deze onnodige drukte kan wellicht vermeden worden met het omdraaien van de rijrichting in deze straat.
De werkgroep Dorpsbelangen zal dit bij de Gemeente aankaarten. [actie YM]

 

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven) 
 

      Marc heeft schriftelijk een aantal onderwerpen belicht:
 

 • Maaibeleid Dorpsweide, roodwitte linten: De situatie is nog wat onduidelijk, maar bekend is dat Conrad Oud aan de organisatie van de Dorpsweide werkt.
  De Dorpsraad zal met werkgroep T&E betrokken worden bij overleg van de gemeente, en wacht dit af alvorens een mening te vormen.
 • Hekwerk Zwaanstraat valt binnen de regels. Eerdere informatie bleek onjuist.
 • Preventie zwerfafval: Er is een subsidieregeling voor initiatieven ter preventie van zwerfafval. De Dorpsraad zal scholen informeren met de vraag ideeen voor Wijk aan Zee te ontwikkelen [actie BS]
 • Wijziging plek aanvraagformulieren subsidie op wijkactiviteiten: U kunt ze nu hier vinden: www.beverwijk.nl > Over Beverwijk (4e knop in de linker kolom) > Gebiedsgericht Werken.

 

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

         -

 

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)
          -

        

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

Met een paar kleine bemerkingen vastgesteld. Wil geeft aan graag op de concepten met taalkundige verbeteringen te reageren. Dit wordt op prijs gesteld [ actie WdK]

 

2.2    Actielijst

        

 • Eventueel opleuken bloembakken. Nu het seizoen op zijn eind loopt ontstaat ruimte voor een projectje. Jeroen zal dit aansturen, en Mathieu zal met een team jongeren de uitvoering op zich nemen [actie JL]

 

 

 

 

2.3    Ingekomen stukken

 

 • Brief mbt Dorpsweide:
  Briefschrijfster stoort zich aan rode linten en het hoog staande gras. Brief is verder geleid naar Gemeente [zie 1.4]
   
 • Brief mbt Julianaweg:
  10 bewoners van de Julianaweg hebben ideeën over het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving op het dichtst bebouwde del van de Julianaweg naar voren gebracht. Ideeën betreffen de inrichting en het verkeersbeleid.
  De Dorpsraad is blij met initiatieven om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. In eerste instantie zal echter hierop de Gemeente aangesproken moeten worden door de initiatiefnemers zelf. De Dorpsraad zal de gang van zaken vervolgens volgen.
  De briefschrijver zal in contact worden gebracht met de gebiedsmanager. [actie LvdS]

   

 

 

2.4    Financiën

        
- geen issues          

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

         -   Bijwerken website: De heer Schelvis zal meegedeeld worden dat WijkaanZee.org niet voor links naar interessante historische sites bedoeld is. Hij wordt verwezen naar de TIP. [actie LvdS]
 

         -   uitvraag voor informatie, communicatie platform. Nu geen nader commentaar op scope is ontvangen zal komende weken om offertes worden gevraagd. [ actie LvdS]
 

         -  invulling werkgroep. Yvonne en Luuth zullen de werkgroep gaan invullen.

 

 

2.6    Overige zaken

        

 • Milieurondrit. Nu de datum is vastgesteld (29/10) is de vraag hoe laat en waar.
  Komende week zullen aanmeldingen formeel gemaakt worden. [actie LvdS]
   
 • Openstelling bunker Gaasterbos (TataSteel terrein) voor publiek (plan van Rondje WaZ)

De werkgroep Economie en Toerisme zal nagaan wat de ideeën zijn [actie PD]
 

 

 

 


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders)

 

3.1    - voortgang/terugkoppeling overleg over zebrapad: Vergadering zal volgende week plaats vinden.

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

4.1    Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie: Dorpsraad zal inspreken op commissievergadering 11 september. Tekst van werkgroep RO is rondgestuurd en akkoord.
 

 4.2   Woningmarkt [actie punt uitnodiging Woon op Maat]. Woon op Maat heeft niet gereageerd. [actie LvdS]

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1   Bedenking hoger zwavelgehalte cokesgas is ingediend ondersteund door MFNH:

.

5.2  Ruimere vergunning lichteren aangevraagd haven Amsterdam
Inzage tot begin oktober. Reeds overleg gehad met MFNH hierover en uitgezet binnen werkgroep.

5.3 Uitnodiging PvdA Provincie Noord-Holland. Bas maakt opzet voor werkgroep, koppelt dit terug aan Dorpsraad. Bas zal Dorpsraad vertegenwoordigen [actie BvdB]
Discussie ontstaat over welke uitnodigingen de Dorpsraad aanneemt en welke niet. Er is behoefte aan een beleidslijn. Volgende vergadering zal dit onderwerp op tafel komen [actie PD]

5.4 Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol. Er wordt afgestemd met andere partijen die hiervoor uitgenodigd zijn. De werkgroep komt met een gemotiveerd standpunt [actie BvdB]

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1 Schaaktoernooi. Het lijkt erop dat Tata, ondanks duidelijke uitspraken over het terugbrengen van de tent op de Dorpsweide, toch aarzelt. Dit is een ongewenste ontwikkeling. De ingestelde werkgroep zal met Tata in gesprek gaan [actie PD]

 

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

7.1      

 • Nominatie CV: FESTIVAL VAN HET LEREN : Cultureel Village is genomineerd voor de internationale prijs.
   
 • Schaakspel hoek Relweg –Verlengde Voorstraat. Situatie is nog niet besproken.
   
 • Stimuleren schaakspel beschikbaarheid in horeca i.v.m schaakdorp-imago. Nog geen voortgang.
   
 • Smaakmarkt terugkoppeling 2014. Overall beeld is dat de markt een doorslaand succes is. Er komt een evaluatie rapport [actie PD]
   
 • Rimpels is afgesloten. Het project heeft goede belangstelling gehad, en de nodige inzichten opgeleverd. Er is een rapportage aan de Gemeente verstuurd.
   
 • 2015 zal in het kader staan van 16 jaar cultureel dorp. ER wordt aan een programma gewerkt.

 


      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        -  Geen

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

        -  de cursussen zijn weer begonnen, en het loopt goed. Vooralsnog lijkt dit niet te botsen met het nieuwe sport-/dans centrum in de De Zwaanstraat.

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

 

Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp: Mathieu licht toe dat op basis van gedetailleerde inventarisatie gepeild zal worden of “Sport Dorp” in een behoefte kan voorzien. Er zijn gesprekken geweest met de aangestelde sport dorp coördinator in Beverwijk. Deze laat weten blij te zijn met een initiatief in Wijk aan Zee.

 

Jeroen laat weten dat de strandexploitanten overwegen een jaarlijks terugkerende kinderspeel-/sportdag te organiseren. Dat past bij de Sport Dorp gedachte.
 

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

 

opzetten sociaal netwerk m.b.t.  AWBZ-WMO decentralisatie. Met de seniorengroep wordt gepraat over een aanpak. Peter zal Jaap bijstaan om het beoogde netwerk van de grond te tillen [actie PD]

       

 9.

 Rondvraag


Diner waarbij afscheid kan worden genomen van de afgetreden leden (Peter en Nikkit) zal worden ingepland. Datum zal met datumprikker o.i.d. gezocht worden. [actie LvdS]

Bedenkingen tegen (meer dan) verdubbeling lichteren buitenhaven IJmuidenBedenkingen tegen (meer dan) verdubbeling lichteren buitenhaven IJmuiden

VELSEN-NOORD - In navolging van de gemeente Velsen stellen de Milieufederatie Noord-Holland en de Dorpsraad Wijk aan Zee dat een verhoging van de lichtercapaciteit bij de zoheten IJ-palen, achter Forteiland bij IJmuiden, van twee miljoen naar 4,5 miljoen ton onverantwoord is.

,,De uitbreiding van de capaciteit van de lichtervoorziening in IJmuiden gaat plaatsvinden in een nu al heel zwaar milieu belast gebied. Wij zijn dan ook van mening dat een uiterste inspanning genomen moet worden om de milieubelasting door de toename van het lichteren en de extra scheepvaart niet te laten toenemen’’, schrijven de laatste twee organisaties in een reactie aan de Milieudienst IJmond.

Het Havenbedrijf Amsterdam heeft bij de gemeente Velsen een meer dan verdubbeling van de overslagcapaciteit aangevraagd.

In strijd

Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan varen.

Velsen stelt echter dat dit in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan voor de kust en de sluizen, het zogeheten bestemmingsplan Zeezicht. Onlangs stonden beide partijen voor Raad van State.

De Milieufederatie Noord-Holland en de Dorpsraad Wijk aan Zee zouden nog enkele belangrijke maatregelen in de vergunning zien opgenomen.

Zoals het toepassen van een waternevelscherm en het toepassen van walstroom en de inzet van schone brandstoffen. De Raad van State doet over ongeveer twee weken uitspraak over plan Zeezicht.

Bron: Dagblad Kennemerland.

Bokkentocht in Wijk aan Zee zondag 12 oktober aanvang 12.00Bokkentocht in Wijk aan Zee zondag 12 oktober aanvang 12.00

Bokbier proeven in dorp, op strand of in de duinen 

Door Han Lieshout - 7-10-2014, 15:42 (Update 7-10-2014, 15:42)

WIJK AAN ZEE - Goed of slecht weer, zondag 12 oktober wordt in Wijk aan Zee de Bokkentocht gehouden.

Kuieren door het dorp en langs het strand, boven over de duinen, achterom en onderdoor weer terug naar het begin. Overal valt een mooie bokbier te proeven en, op vertoon van de pas, met een snackje erbij. 

De Bokkentocht begint om 12 en duurt tot 18 uur. In de bokkenpasfolder zit een plattegrond met welke tapperij waar zit en met routes. Aan de pas zit ook een loterij vast.

De bokkenpas (kosten vijf euro) is voor iedereen, , ook voor mensen die geen bokbier lusten. Voor elk eerste drankje of bok krijgt men een stempel op de pas.

Er nemen 14 tapperijen deel te weten strandpaviljoen De Kust, Het Wapen van Wijk aan Zee, Gewoon in Wijk aan Zee, hotel-restaurant-café Sonnevanck, strandrestaurant Het Strandhuis, de Sunseabar, café De Zon, brasserie Klein Zwitserland, café Lupo, het Zomerhuis, paviljoen Sout, Sonnevanck Hemelsbreed, dorpshuis De Moriaan en de Liefhebbers.

Bron: Dagblad Kennemerland

De Rel verhuist naar de MoriaanDe Rel verhuist naar de Moriaan

De Rel verhuist dinsdag naar De Moriaan in Wijk aan Zee

Door Annemiek Jansen - 6-10-2014, 22:00 (Update 6-10-2014, 22:00)

WIJK AAN ZEE - Werkplaats De Rel verhuist dinsdag naar dorpshuis De Moriaan. Alle activiteiten worden daar voortgezet. De gemeente Beverwijk wil De Rel verkopen.

De Wijkerstraatband heeft zijn repetitie dinsdag voor het eerst in De Moriaan. De spullen hoeven daar niet heen. ,,Veel spullen hebben we daar niet nodig, omdat ze daar al de juiste spullen hebben’’, zegt Jan van der Land, die een half jaar geleden als bestuurslid van De Rel is overgestapt naar het bestuur van De Moriaan.

Hij doelt dan op meubilair, materialen en gereedschappen. Vanaf 15 uur dinsdagmiddag is er open huis op de Relweg, tegenover de pizzeria. ,,Mensen kunnen onze spullen meenemen en dan hopen wij dat ze er nog wat geld voor over hebben, al is dat niet onze eerste doel. We kijken of het lukt om alles in een keer kwijt te raken.’’ Daarna gaat De Rel dicht.

Beste buurtplan

De Rel is destijds, in 2010, opgezet als dorpshuis, omdat er geen dorpshuis was in Wijk aan Zee. Althans, De Moriaan werd zo wel aangemerkt, maar had niet die specifieke dorpshuisactiviteiten. In de voormalige Wilhelminaschool kwam met behulp van 25.000 euro, gewonnen in NCRV’s ’Beste buurtplan’, een dorpshuis tot stand met een boekenuitleen, een werkplaats en een ontmoetingsruimte.

Toen was al duidelijk dat de voorziening tijdelijk zou zijn. Sinds vorig jaar wordt er gesproken om de activiteiten van De Rel over te hevelen naar De Moriaan, zodat Wijk aan Zee vanaf dat moment nog één dorpshuis heeft. 

Erfpacht

Als voorbeeld van een activiteit noemt Jan van der Land de megasportinstuif tijdens de herfstvakantie die ook volgende week weer wordt gehouden. ,,Die was weliswaar in De Moriaan, maar is opgezet vanuit De Rel.’’

Wat door de samenvoeging ook van belang is, is dat de erfpacht van De Moriaan met dertig jaar is verlengd. Daarmee is de toekomst van het Wijk aan Zeese dorpshuis voor lange tijd veilig. 

De gemeente Beverwijk wilde de erfpacht pas verlengen als alle activiteiten in De Moriaan zouden worden gehouden. Binnenkort worden de papieren getekend bij de notaris.

Bron: Dagblad Kennemerland

Kleefstofwolk Tata Steel komt op de valreepKleefstofwolk Tata Steel komt op de valreep

 

Door Pascal van Dongen - 30-9-2014, 13:59 (Update 30-9-2014, 15:54)

WIJK AAN ZEE -  ,,Je auto ziet er eigenlijk altijd vreselijk uit.’’ Voorzitter Peter Duin van de Dorpsraad Wijk aan Zee heeft het wel gehad met de stofwolken, die van het Tata Steel-terrein het dorp in waaien en overlast veroorzaken. Het stof brengt kleverige substantie met zich mee die zich hecht aan auto’s, gevels en ramen.

Zoals meestal, toont Tata Steel zich een goede buur en kunnen dorpelingen die hier last van hebben, zich melden bij het bedrijf. Dan komen er mensen om auto en/of huis schoon te maken. Dat kan door een mail te sturen naar: omgevingsklachten@tatasteel.com of het klachtenformulier in te vullen op www.tatasteel.nl/milieuklachten

Harsco

Het voorval laat onverlet dat Tata Steel de meldingen al een tijd geleden is gaan onderzoeken. Daarbij kwam aan het licht dat de kleefstof afkomstig was van een plekje op het Tata Steel-terrein waar de firma Harsco zogeheten slobslak verwerkt. Een restproduct van de staalproductie.

Bij het koelen van dit slobslak komen wolken vrij, en als de wind ongunstig staat, kan het kleefstof naar het dorp waaien. Dit is in het verleden diverse keren gebeurd en afgelopen weekeinde dus weer. Het kleefspul is wittig van kleur en laat zich lastig verwijderen.

Op de hoogte

Reden voor Tata Steel om al afgelopen voorjaar een maatregel aan te kondigen. Het slobslak zal voortaan in een afgesloten hal worden verwerkt.

Alleen: de bouw van die hal moet nog van start gaan, volgende maand. Het duurt een maand of drie voordat het gebouw klaar is, waarna de overlast van kleefstof definitief tot het verleden zal behoren.

De dorpsraad, die herhaaldelijk milieuperikelen van Tata Steel aan de orde stelt, wordt door het bedrijf goed op de hoogte gehouden. Voorzitter Peter Duin meldt dat voor eind oktober al een rondleiding is georganiseerd over het terrein, zodat de leden van de raad zelf kunnen zien waar de overlast vandaan komt en wat eraan wordt gedaan om het te voorkomen.

Bron: Dagblad Kennemerland

Wijk aan Zee is zo mooiWijk aan Zee is zo mooi

WIJK AAN ZEE - Er is veel meer te zien in Wijk aan Zee dan het strand alleen. Vanuit die gedachte nam een aantal Wijk aan Zeeërs vier jaar geleden het initiatief voor een wandeling door de natuur, langs de bunkers en het beeldenpark Een Zee van Staal.

'Wandeling die prachtige natuur, bunkers en beeldenpark verbindt'

Een van die Wijk aan Zeeërs is Greet Cudovan. ,,We vonden het jammer dat mensen die naar Wijk aan Zee komen, meteen doorlopen naar het strand. Als het slecht weer is, zijn ze zo weer weg. Er is zoveel meer te zien. We wilden een wandeling die de prachtige natuur, het zeedorpenlandschap, de bunkers en ook Een Zee van Staal verbindt.’’

Wijk aan Zeeër Ton Mars was al eerder, in 2002, in samenwerking met de PWN begonnen met een wandeling over het Nico Snijderspad, over het Vuurbaakduin. ,,Daar heeft ook een vuurtoren gestaan van twintig meter hoog’’, zegt Greet. ,,Er ligt nog een fundering van vier bij vier meter, die houden wij netjes. We wilden dat verbinden met de Radarbunker, die is echt uniek.’’

Het Rondje Wijk aan Zee is inmiddels een begrip in het dorp, en begint ook erbuiten bekend te raken. Elke eerste zondag van de maand wordt het rondje feestelijk omlijst met muziek in de dorpskerk, zodat mensen ook in die kerk komen. De Radarbunker is open en wordt de rondleiding met een gids gewandeld. Morgen is de laatste keer van dit seizoen. In de herfst- en wintermaanden is de bunker dicht. Het rondje kan wel op eigen houtje met een speciale app gelopen worden. 

Doeners

,,Onze eerste gedachte was een wandeling, maar er is zo veel meer bij gekomen’’, zegt Greet die benadrukt dat zonder alle vrijwilligers er geen rondje zou zijn. Vrijwilligers die meer van daden dan van woorden zijn. ,,Het zijn doeners.’’ Greet is de enige vrouw die met haar onderwijsachtergrond onder meer de organisatie en de pr voor haar rekening neemt. Zij treedt vaak voor het voetlicht en ontvangt bijvoorbeeld ook schoolklassen. Ze zou er graag wat hulp bij willen. Een gastvrouw of -heer bijvoorbeeld. ,,Iemand die bijvoorbeeld de muziek in de kerk wil regelen bijvoorbeeld. Dat zou wel fijn zijn.’’ 

Hoewel ze met z’n twintigen zijn, onder wie zo’n zes jongeren die de Mannschaftbunker aan het opschonen zijn, is hulp sowieso welkom. Ze hebben al veel werk gehad en nog aan het zichtbaar maken van de Lunet, het opschonen van de fundering van de Vuurbaak, evenals de paden. 

Destijds werd het rondje twee maal ingeschreven voor de wedstrijd Kern met Pit. Dat leverde geld op waarmee ze bijvoorbeeld de infopanelen konden laten maken. De bunker werd opengegraven, verlichting aangebracht. Folders gedrukt. Ook de gemeente Beverwijk en de Rabobank betaalden mee. Geld kunnen ze nog steeds gebruiken. Wensen zijn er altijd. Zo willen ze graag elektriciteit in de Radarbunker zodat ze de films kunnen vertonen van Jan van der Land. Hij heeft ouderen uit Wijk aan Zee geïnterviewd die de Tweede Wereldoorlog hier hebben meegemaakt. ,,Verder zouden we graag de observatietoren er bij willen hebben. Het huis staat te koop’’, zegt Greet. 

,,Wat veel mensen niet weten, is dat er 70 bunkers in Wijk aan Zee zijn. Een aantal is in gebruik als opslag of zomerhuis.’’

Het rondje van 5,5 kilometer waar je 2 tot 2,5 uur over doet, krijgt met name op Facebook veel reacties. Toeristen lopen ’m regelmatig, of een stukje ervan. ,,Ze komen overal vandaan en de reacties zijn vaak heel verrast: Ik wist helemaal niet dat Wijk aan Zee zo mooi is.’’ Als cadeautje krijgen de wandelaars het prachtige uitzicht vanaf bijvoorbeeld het Paasduin. Over Wijk aan Zee, het zeedorpenlandschap, de zee en zelfs het uitzicht op het machtige Tata Steel is mooi.

Muurschilderingen

Op het terrein van Tata Steel, achter het Badgastenkerkje, staat een bunker met Duitse muurschilderingen. Greet Cudovan heeft ze gezien. Ze zou de Kuverbunker graag toevoegen aan het Rondje Wijk aan Zee. De bunker is gesloten. Tata wil wel medewerking verlenen om ’m open te stellen. ,,Maar we hebben eerst geld nodig voor een hek, zodat we ’m kunnen afsluiten, en om verlichting aan te brengen. Zou leuk zijn als dat voor mei lukt. Dan is het 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde’’, aldus Cudovan.

Bron: Dagblad Kennemerland

Wijk aan Zee is en blijft kneuterigWijk aan Zee is en blijft kneuterig

WIJK AAN ZEE - Het hele gemoedelijke van hun begintijd op het strand is verdwenen. ,,Het is nu allemaal wel heel erg commercieel geworden’’, vinden Ko en Marijke de Boer. Het plezier wat ze hebben in hun werk is er echter nauwelijks minder om, zegt het duo, dat al 34 jaar lang snacks verkoopt op het zuidelijk deel van het strand.

'We hadden het alleenrecht op patat'

In de beginjaren voornamelijk patat. Geen ijs. ,,We hadden het alleenrecht op patat. IJs, dat mochten we niet verkopen. Alleen de familie Van der Heide mocht dat. Zij zaten in de strandtent waar nu Sout zit. Dat heeft maar een paar jaren geduurd hoor, daarna was dat over. Verkochten we ook ijs.’’

Vanuit een ’klein hokkie’, zonder enige bescherming voor klanten én personeel. ,,Ik had altijd last van mijn oren, we stonden vol in de wind’’, herinnert Marijke zich als de dag van gisteren. ,,Pas de laatste tien jaar hebben we een serre, dat scheelt hoor. Als ik nog wel eens aan de begintijd terugdenk, vraag je je wel af hoe het mogelijk was. Het was hier klein, smal, en als het druk was, ging er toch een stapel broodjes doorheen. Je hebt nu de ruimte, maar toen was het echt behelpen. Maar het liep wel.’’

Ko en Marijke zouden het vijf jaar doen, de snacktent op het strand. Er zou daarna weer veel tijd worden vrijgemaakt voor het zeilen. Van dat voornemen is weinig terechtgekomen. De in de Nauernasche Vaart in Krommenie afgemeerde zeilboot lag te verpauperen, het vaartuig werd nauwelijks gebruikt. Bij mooi weer moesten Ko en Marijke werken, en al 34 jaar lang brengen Ko en Marijke de zomers door op het strand.

Zij hebben achter hun zaak hun onderkomen. ,,Meer heb je toch niet nodig’’, wijst Ko op de omgebouwde kantoorunit. ,,We hebben hier achter een tuin, uit de wind. En voor het strand, de zee.’’

Zes plankjes

Wat wil een mens nog meer?, lijkt Ko die deze week zijn 62e verjaardag vierde er mee te willen zeggen. ,,Ko zonder strand, dat werkt niet’’, zegt Marijke. ,,Ik heb wel eens gezegd, hij gaat er tussen zes plankjes vanaf, eerder niet.’’ Waar Ko een echte Wijk aan Zeeër is, komt Marijke uit Schagen. ,,Ik ben op mijn vierde al verhuisd naar Beverwijk, omdat mijn vader bij de Hoogovens kwam te werken. Ik zou nu niet meer uit Wijk aan Zee weg willen, maar wat Ko heeft, zo sterk heb ik het niet.’’

En waar Marijke nog wel eens twijfels heeft, of ze wel moeten doorgaan op het strand, zegt Ko volmondig ja als hij het heeft over doorgaan met de snacks. Later, als hij een korte rondleiding in de ’achtertuin’ geeft, zegt hij dat het af en toe best zwaar is. Hij heeft immers nog een vaste baan ook, als klachtencoördinator van Milieudienst IJmond. ,,Je gaat het wel voelen. Het gaat langzaam maar je merkt dat je ouder wordt.’’

Zijn vrouw had dat al eerder aangegeven. ,,Het is hard werken als het mooi weer is. We hebben in de zomermaanden goed en leuk personeel, dat is een groot voordeel. Het is prima werken met die jonge gasten, maar je moet zelf ook aan de bak. Je kunt niet op een kruk gaan zitten en zeggen: Jullie redden het maar.’’

En in deze tijd, zoals vorige week met het prachtige strandweer, staan ze er alleen voor. De werknemers zitten immers weer op school. Ko moest vorige week (’voor het eerst’) zijn jaarlijkse uitje met de collega’s van de milieudienst zelfs afzeggen, de weersvoorspellingen gaven uitzonderlijk strandweer aan voor deze tijd van het jaar. ,,Ik was echt blij dat Ko er was, alleen had ik het echt niet gered’’, zegt Marijke.

Mooi toetje 

Een mooi toetje na een goede zomer. ,,Een goede zomer? Dat leek misschien zo, maar voor ons niet. Augustus is helemaal verregend. De tiende is het begonnen met regenen, en het is niet meer droog geweest. Er stonden met die enorme hoosbui zelfs plassen op het strand, dat heb ik in al die jaren nog nooit eerder meegemaakt. Het was bar en boos, dan kun je echt zien dat het klimaat verandert.’’

,,De zomer van 2013 was voor ons veel beter’’, vervolgt Marijke. ..Het was een heel koud voorjaar. Opeens sloeg het weer om, en pats iedereen op het strand. Wij gaan pas verdienen als iedereen met zijn gat op het strand gaat zitten. Maar vorige week was leuk, waren we weer regelmatig open. We bekijken het per dag, we hebben geen bordje hangen met vaste openingstijden, we gaan open als er wat te verdienen valt. Een voordeel wel is dat Wijk aan Zee weer de blauwe vlag vanwege het schone strand terugheeft. Dat merkte je dit jaar wel, er waren veel meer Duitsers op het strand. En dat heeft alles te maken met die vlag.’’

De makke blijft echter, zegt Ko de Boer, dat het verblijfstoerisme in Wijk aan Zee niet meer van de grond wil komen. ,,Kijk maar in het dorp, achter een enkel raam hangt nog een bordje ’Zimmer frei’. Dat was vroeger wel anders. Hoge Duin en Zuiderduin timmeren wel goed aan de weg, maar als je Wijk aan Zee afzet tegen andere badplaatsen, dan is het hier allemaal wel kneuterig.’’

Dat zal volgens Ko niet veranderen. ,,We hadden nooit samen moeten gaan met Beverwijk. Heemskerk had beter geweest, dat ligt in het verlengde. En je hebt natuurlijk Tata Steel, waar veel grond aan is afgestaan. Ze hadden toentertijd grond voor grond moeten doen. We zitten nu ingesloten door zware industrie en natuurgebied. En dat zal niet veranderen.’’

Tips?

Heb je een tip over Wijk aan Zee, bel of mail de redactie: 0251 207620 

of redactie.ken@nhd.nl. We zijn op zoek naar bijzondere verhalen.

Agenda vergadering Dorpsraad 08 october 20.00 locatie MoriaanAgenda vergadering Dorpsraad 08 october 20.00 locatie Moriaan

Agenda vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 8 oktober om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen

Afwezig:

 

1.3    Publieke tribune

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven) 

 • Maaien en rode linten dorpsweide
 • Burgerinitiatief Julianaweg
 • Oversteek plaats verlengde voorstraat
 • Onkruid bestrijding stoepen en straten

 

 

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

        

 

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)
 

        

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

 

2.2    Actielijst

        

 • Eventueel opleuken bloembakken (JL)

 

 

 

 

2.3    Ingekomen stukken

 

 • Brief Tata in response op DR brief n.a.v. inloopavond
 • Memo Wethouder Weel ivm geluidszonering
 • Brief VVE Westerduin aan D66

   

 

 

2.4    Financiën

        
- Financiering website project & onderhoud         

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

 • Bijwerken website,
 • Offertes op uitvraag voor informatie, communicatie platform [LS]
 • Richtlijn DR omgang met de pers

        

 

 

2.6    Overige zaken

        

 • Milieurondrit (deelnemers, programma)
 • PvdA (statenlid) uitnodiging 27 sept, terugtrekking DR
 • Jaarlijks diner Dorpsraad, afscheid PvW en NC, vaststellen datum
 • Navraag eventuele regeling Parapenten boven duinen bij Hoogheemraadschap
   

 

 

 


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaars, Roland Snijders)

 

3.1    - voortgang/terugkoppeling overleg over Zeebrapad verlengde voorstraat (verslag overleg met wethouders Dorenbos en de Rudder)

3.2  omdraaien rijrichting in voorstraat

 

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

4.1    Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie (vaststelling door Gemeenteraad)

 4.2   Woning markt [actie punt uitnodiging WoonopMaat]

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1   Bedenking capaciteitsvergroting lichteren.

5.2 bouw Tata gesloten ruimte storten slak Harsco ivm kleverige stof dorp voor einde jaar
5.3 Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol (actie BvdB)

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1  gesprekken m.b.t. het Schaaktoernooi, en tent op dorpsweide

 • 6.2 Openstelling bunker Gaasterbos (TataSteel terrein) voor publiek (plan van Rondje WaZ)

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

7.1      

 

 • Schaaktoernooi
 • Beheer Schaakspel hoek relweg – verlengde voorstraat
 • Stimuleren schaakspel beschikbaarheid in horeca ivm schaakdorp-imago
 • Nationale Kunstweek
 • Cultureel Village
 • Evaluatie rapport Smaakmarkt

 


      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        -  Geen

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

       

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

        -  Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp, voortgang. Vrijwilligers voor buurtscan.
 

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

       - opzetten sociaal netwerk mbt AWBZ-WMO decentralisatie, voortgang

       

 9.

 Rondvraag

 •  
Tata bouwt hal tegen overlast kleverig stof dorpTata bouwt hal tegen overlast kleverig stof dorp

 

24 september 2014

Tata Steel bouwt overkapping tegen kleverig stof

Tata Steel in IJmuiden start in oktober met de bouw van een overkapping op de locatie waar de firma Harsco slobslak verwerkt, een bijproduct van de staalproductie. De afgelopen jaren hebben inwoners van Wijk aan Zee een aantal malen last gehad van grof, kleverig stof, dat op huizen en auto’s terechtkwam. Naar aanleiding daarvan heeft Tata Steel een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke bronnen en naar de invloed van de weersomstandigheden op het ontstaan en de verspreiding van het kleverig stof. Het kalkhoudende stof dat vrijkomt bij het verwerken van slobslak bleek onder bepaalde klimatologische omstandigheden moeilijk verwijderbare vlekken te veroorzaken. Samen met de firma Harsco is vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de overlast effectief te bestrijden. Daarbij bleek dat vooraf met water koelen het storten van slak zonder emissie mogelijk maakt. Studies en proeven hebben aangetoond dat daarvoor een afgesloten ruimte noodzakelijk is. De speciaal hiervoor ontworpen en uit betonblokken en een stalen dak opgetrokken constructie met bijbehorende watervoorziening zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar in gebruik worden genomen.

Goede buur

“Als staalbedrijf willen we een goede buur zijn”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. “De overlast van grof, kleverig stof in Wijk aan Zee is ons dan ook een doorn in het oog. Daarom hebben we samen met de firma Harsco geïnvesteerd in uitgebreid onderzoek en in proeven met het storten van slobslak. Ik ben blij dat we nu een maatregel hebben geïdentificeerd en gaan implementeren die een groot deel van de overlast zal wegnemen”, aldus Van den Berg. De constructie wordt 16 meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog.

Bron: Tata

Regeling Tata ivm overlast kleverig stof in het dorpRegeling Tata ivm overlast kleverig stof in het dorp

29 september 2014

 

 

 

Milieunieuws voor de omgeving

 

 

Via deze e-mailnieuwsbrief brengen wij u graag regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op milieugebied, gepland onderhoud aan onze installaties of geven wij een toelichting op ontstane hinder.

 

 

Kleverig stof in Wijk aan Zee

 

 

Bij Tata Steel zijn uit Wijk aan Zee diverse meldingen binnengekomen over grof, kleverig stof op auto’s en huizen. Samen met de firma Harsco is Tata Steel een onderzoek gestart naar de aard en herkomst van het kleverige stof. Tata Steel betreurt de ontstane overlast. Bewoners die sinds afgelopen zaterdag wit, kleverig stof op hun auto en/of huis hebben gekregen, kunnen zich bij Tata Steel melden. Dat kan door een mail te sturen naar:omgevingsklachten@tatasteel.com of het klachtenformulier in te vullen op www.tatasteel.nl/milieuklachten. Tata Steel regelt vervolgens dat auto’s en huizen worden schoongemaakt.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen metomgevingsklachten@tatasteel.com

www.tatasteel.nl

Twitter: TataSteelNL

 


Deze nieuwsbrief van Tata Steel IJmuiden B.V. is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kunnen Tata Steel IJmuiden B.V., Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernmingen geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. Wilt u zich afmelden voor deze e-mailnieuwsbrief, klik danhier.

 

           
Omgevingsnieuws TataOmgevingsnieuws Tata

Nieuwe wand Warmbandwalserij

Vanaf maandag 29 september start Tata Steel met het vervangen van de oostwand van de Warmbandwalserij. In drie fases wordt in enkele weken tijd de volledige gevel vervangen. Het is mogelijk dat er in die periode meer geluid waarneembaar is van de Warmbandwalserij. Na voltooiing van dit project zal door de extra aangebrachte wandisolatie in de omgeving minder geluid van de Warmbandwalserij waarneembaar zijn. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 

Overkapping tegen stofoverlast

Tata Steel start in oktober met de bouw van een overkapping op de locatie waar de firma Harsco slobslak verwerkt (bijproduct staalproductie). De afgelopen jaren hebben inwoners van Wijk aan Zee een aantal malen last gehad van grof, kleverig stof, dat op huizen en auto’s terechtkwam. Naar aanleiding daarvan heeft Tata Steel een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke bronnen en naar de invloed van de weersomstandigheden op het ontstaan en de verspreiding van het kleverig stof. Het kalkhoudende stof dat vrijkomt bij het verwerken van slobslak bleek onder bepaalde klimatologische omstandigheden moeilijk verwijderbare vlekken te veroorzaken. Samen met de firma Harsco is vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de overlast effectief te bestrijden. Daarbij bleek dat vooraf met water koelen het storten van slak zonder emissie mogelijk maakt. Studies en proeven hebben aangetoond dat daarvoor een afgesloten ruimte noodzakelijk is. De speciaal hiervoor ontworpen en uit betonblokken en een stalen dak opgetrokken constructie met bijbehorende watervoorziening zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar in gebruik worden genomen.

“Als staalbedrijf willen we een goede buur zijn”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. “De overlast van grof, kleverig stof in Wijk aan Zee is ons dan ook een doorn in het oog. Daarom hebben we samen met de firma Harsco geïnvesteerd in uitgebreid onderzoek en in proeven met het storten van slobslak. Ik ben blij dat we nu een maatregel hebben geïdentificeerd en gaan implementeren die een groot deel van de overlast zal wegnemen”, aldus Van den Berg. De constructie wordt 16 meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog.

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsklachten@tatasteel.com  

Zelfgeschilderd zebrapad bij Spar Wijk aan Zee moet weer wegZelfgeschilderd zebrapad bij Spar Wijk aan Zee moet weer weg

 

WIJK AAN ZEE - Het door een Wijk aan Zeeër zelf geschilderde zebrapad ter hoogte van de Spar op de Verlengde Voorstraat wordt weer weggehaald door de gemeente. Een zebrapad maakt de situatie voor overstekende voetgangers juist veel gevaarlijker, meldt wethouder Jaqueline Dorenbos.

Ze is er werkelijk een beetje boos over. In plaats dat mensen naar haar toe zijn gekomen met het verzoek om een veilige oversteek naar de supermarkt, hebben ze zelf een zebrapad op de weg geschilderd. ,,Je mag niet het recht in eigen hand nemen’’, merkt de wethouder streng op.

De gemeente heeft de situatie bekeken. Een zebrapad is hier niet het antwoord. Wat wel kan, is een vluchtheuvel in het midden van de weg, zodat voetgangers daar even kunnen blijven staan tijdens het oversteken. Maar die oplossing kost wel tien parkeerplaatsen langs de Dorpsweide, en komt überhaupt pas om de hoek kijken als de gemeente de weg zelf gaat aanpakken, over een paar jaar.

Voor die tijd gebeurt er niets. Dorenbos: ,,En als mensen vinden dat er wel wat moet gebeuren, moeten ze daar met mij over komen praten.’’
 

Naar het nieuwsarchief