Tata bouwt hal tegen overlast kleverig stof dorp
  24 september 2014 Tata Steel bouwt overkapping tegen kleverig stof Tata Steel in IJmuiden start in oktober met de bouw van een overkapping op de locatie waar de firma Harsco slobslak verwerkt, een bijproduct van de staalproductie. De afgelopen jaren hebben inwoners van Wijk aan Zee een aantal malen last gehad van grof, kleverig stof, dat op huizen en auto’s terechtkwam. Naar aanleiding daarvan heeft Tata Steel een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke bronnen en naar de invloed van de weersomstandigheden op het ontstaan en de verspreiding van het kleverig stof. Het kalkhoudende stof dat vrijkomt bij het verwerken van slobslak bleek onder bepaalde klimatologische omstandigheden moeilijk... (lees meer)
Tata bouwt hal tegen overlast kleverig stof dorpTata bouwt hal tegen overlast kleverig stof dorp

 

24 september 2014

Tata Steel bouwt overkapping tegen kleverig stof

Tata Steel in IJmuiden start in oktober met de bouw van een overkapping op de locatie waar de firma Harsco slobslak verwerkt, een bijproduct van de staalproductie. De afgelopen jaren hebben inwoners van Wijk aan Zee een aantal malen last gehad van grof, kleverig stof, dat op huizen en auto’s terechtkwam. Naar aanleiding daarvan heeft Tata Steel een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke bronnen en naar de invloed van de weersomstandigheden op het ontstaan en de verspreiding van het kleverig stof. Het kalkhoudende stof dat vrijkomt bij het verwerken van slobslak bleek onder bepaalde klimatologische omstandigheden moeilijk verwijderbare vlekken te veroorzaken. Samen met de firma Harsco is vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de overlast effectief te bestrijden. Daarbij bleek dat vooraf met water koelen het storten van slak zonder emissie mogelijk maakt. Studies en proeven hebben aangetoond dat daarvoor een afgesloten ruimte noodzakelijk is. De speciaal hiervoor ontworpen en uit betonblokken en een stalen dak opgetrokken constructie met bijbehorende watervoorziening zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar in gebruik worden genomen.

Goede buur

“Als staalbedrijf willen we een goede buur zijn”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. “De overlast van grof, kleverig stof in Wijk aan Zee is ons dan ook een doorn in het oog. Daarom hebben we samen met de firma Harsco geïnvesteerd in uitgebreid onderzoek en in proeven met het storten van slobslak. Ik ben blij dat we nu een maatregel hebben geïdentificeerd en gaan implementeren die een groot deel van de overlast zal wegnemen”, aldus Van den Berg. De constructie wordt 16 meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog.

Bron: Tata

Regeling Tata ivm overlast kleverig stof in het dorpRegeling Tata ivm overlast kleverig stof in het dorp

29 september 2014

 

 

 

Milieunieuws voor de omgeving

 

 

Via deze e-mailnieuwsbrief brengen wij u graag regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op milieugebied, gepland onderhoud aan onze installaties of geven wij een toelichting op ontstane hinder.

 

 

Kleverig stof in Wijk aan Zee

 

 

Bij Tata Steel zijn uit Wijk aan Zee diverse meldingen binnengekomen over grof, kleverig stof op auto’s en huizen. Samen met de firma Harsco is Tata Steel een onderzoek gestart naar de aard en herkomst van het kleverige stof. Tata Steel betreurt de ontstane overlast. Bewoners die sinds afgelopen zaterdag wit, kleverig stof op hun auto en/of huis hebben gekregen, kunnen zich bij Tata Steel melden. Dat kan door een mail te sturen naar:omgevingsklachten@tatasteel.com of het klachtenformulier in te vullen op www.tatasteel.nl/milieuklachten. Tata Steel regelt vervolgens dat auto’s en huizen worden schoongemaakt.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen metomgevingsklachten@tatasteel.com

www.tatasteel.nl

Twitter: TataSteelNL

 


Deze nieuwsbrief van Tata Steel IJmuiden B.V. is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kunnen Tata Steel IJmuiden B.V., Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernmingen geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. Wilt u zich afmelden voor deze e-mailnieuwsbrief, klik danhier.

 

           
Omgevingsnieuws TataOmgevingsnieuws Tata

Nieuwe wand Warmbandwalserij

Vanaf maandag 29 september start Tata Steel met het vervangen van de oostwand van de Warmbandwalserij. In drie fases wordt in enkele weken tijd de volledige gevel vervangen. Het is mogelijk dat er in die periode meer geluid waarneembaar is van de Warmbandwalserij. Na voltooiing van dit project zal door de extra aangebrachte wandisolatie in de omgeving minder geluid van de Warmbandwalserij waarneembaar zijn. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 

Overkapping tegen stofoverlast

Tata Steel start in oktober met de bouw van een overkapping op de locatie waar de firma Harsco slobslak verwerkt (bijproduct staalproductie). De afgelopen jaren hebben inwoners van Wijk aan Zee een aantal malen last gehad van grof, kleverig stof, dat op huizen en auto’s terechtkwam. Naar aanleiding daarvan heeft Tata Steel een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke bronnen en naar de invloed van de weersomstandigheden op het ontstaan en de verspreiding van het kleverig stof. Het kalkhoudende stof dat vrijkomt bij het verwerken van slobslak bleek onder bepaalde klimatologische omstandigheden moeilijk verwijderbare vlekken te veroorzaken. Samen met de firma Harsco is vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de overlast effectief te bestrijden. Daarbij bleek dat vooraf met water koelen het storten van slak zonder emissie mogelijk maakt. Studies en proeven hebben aangetoond dat daarvoor een afgesloten ruimte noodzakelijk is. De speciaal hiervoor ontworpen en uit betonblokken en een stalen dak opgetrokken constructie met bijbehorende watervoorziening zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar in gebruik worden genomen.

“Als staalbedrijf willen we een goede buur zijn”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. “De overlast van grof, kleverig stof in Wijk aan Zee is ons dan ook een doorn in het oog. Daarom hebben we samen met de firma Harsco geïnvesteerd in uitgebreid onderzoek en in proeven met het storten van slobslak. Ik ben blij dat we nu een maatregel hebben geïdentificeerd en gaan implementeren die een groot deel van de overlast zal wegnemen”, aldus Van den Berg. De constructie wordt 16 meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog.

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsklachten@tatasteel.com  

Zelfgeschilderd zebrapad bij Spar Wijk aan Zee moet weer wegZelfgeschilderd zebrapad bij Spar Wijk aan Zee moet weer weg

 

WIJK AAN ZEE - Het door een Wijk aan Zeeër zelf geschilderde zebrapad ter hoogte van de Spar op de Verlengde Voorstraat wordt weer weggehaald door de gemeente. Een zebrapad maakt de situatie voor overstekende voetgangers juist veel gevaarlijker, meldt wethouder Jaqueline Dorenbos.

Ze is er werkelijk een beetje boos over. In plaats dat mensen naar haar toe zijn gekomen met het verzoek om een veilige oversteek naar de supermarkt, hebben ze zelf een zebrapad op de weg geschilderd. ,,Je mag niet het recht in eigen hand nemen’’, merkt de wethouder streng op.

De gemeente heeft de situatie bekeken. Een zebrapad is hier niet het antwoord. Wat wel kan, is een vluchtheuvel in het midden van de weg, zodat voetgangers daar even kunnen blijven staan tijdens het oversteken. Maar die oplossing kost wel tien parkeerplaatsen langs de Dorpsweide, en komt überhaupt pas om de hoek kijken als de gemeente de weg zelf gaat aanpakken, over een paar jaar.

Voor die tijd gebeurt er niets. Dorenbos: ,,En als mensen vinden dat er wel wat moet gebeuren, moeten ze daar met mij over komen praten.’’
 

Groen licht voor nieuw Noordersluis door Provinciale StatenGroen licht voor nieuw Noordersluis door Provinciale Staten

HAARLEM - Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het sein op groen gezet voor de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Helemaal zonder slag of stoot ging dit niet. Verschillende fracties uitten hun zorgen over de leefbaarheid in de Ijmond.

De standpunten over de 848 miljoen euro kostende zeesluis (56,7 miljoen voor de provincie) liepen sterk uiteen. Waar de VVD het van 'essentieel belang' noemde dat de nieuwe, bredere sluis er komt, liet Bram van Liere (Partij voor de Dieren) een volstrekt ander geluid horen.

,,Moeten we echt mee met de wedloop van groter, dieper, meer? Met 56 miljoen euro kan Noord-Holland ook beter en mooier worden gemaakt. Bijvoorbeeld door wat te doen aan de fijnstofproblematiek. We hebben geen behoefte aan meer kolen en benzine in de haven.''

Diverse fracties toonden zich bezorgd over de luchtkwaliteit in het gebied. Andere zorgen hadden betrekking op de geluidsoverlast voor omwonenden door de werkzaamheden en het gevaar van zoutwaterindringing.

Voor wat betreft de laatste twee punten geldt dat deze worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Marktpartijen moeten een oplossing vinden om de verzilting in het Noordzeekanaal tegen te gaan. Ook moeten zij proberen de overlast voor omwonenden te beperken.

 

,,Ik heb wel begrepen dat omwonenden niet zitten te wachten op geluidswerende containers voor hun deur. Ze willen op de eerste rang zitten en zien wat er gebeurt'', aldus gedeputeerde Elisabeth Post (VVD).

De fractie van GroenLinks wees op het belang van een schone en gezonde haven. Statenlid Servaz van Berkum diende daarom een amendement in om een bedrag van 4,74 miljoen euro - dit bedrag houdt de provincie over omdat de sluis twee jaar later wordt opgeleverd dan eerder was gepland - te investeren in het verduurzamen van de Noord-Hollandse zeehavens. Het gaat onder meer om het verbeteren van luchtkwaliteit, een schonere scheepvaart en duurzame energie.

Gedeputeerde Post deed hierop de toezegging dat ze met een plan komt om de haven te verduurzamen en daarbij zal aangeven wat dit gaat kosten. Een hierop aangepaste motie van GroenLinks kon rekenen op voldoende steun van andere partijen.

De kosten voor de zeesluis kunnen overigens nog meevallen voor de provincie als de aanbesteding goedkoper uitvalt of als Europa meebetaalt aan de sluis. Post herhaalde maar eens dat de provincie geen risico's loopt als de sluis duurder wordt. Deze kosten zullen dan door het Rijk en de gemeente Amsterdam moeten worden opgehoest. 

Bron: Dagblad Kennemerland

Helmkrocht Wijk aan Zee voor velen droomhuisHelmkrocht Wijk aan Zee voor velen droomhuis

WIJK AAN ZEE - Helmkrocht is een droomhuis. Voor velen. Maar zeker ook voor Hans Dellevoet, de eigenaar van de lieflijke cottage aan de Julianaweg.

Dellevoet (49) komt uit Brabant, zijn wederhelft uit Beverwijk. Ze zochten in deze omgeving zeventien jaar geleden een woning. Na anderhalf jaar zoeken vielen ze voor de vervallen villa in Wijk aan Zee. Zijn moeder vroeg zich af waar hij aan begon toen ze de woning zag. ,,Wat heb je nou gekocht?’’, zei ze. Maar, zegt Dellevoet. ,,Het casco was goed. De woning moest wel grondig gerenoveerd worden; alles was gedateerd. Alleen de zolderraampjes zijn nog origineel.’’

Waterleiding

Als hij zeventien jaar geleden wist, wat hij nu weet, dan was hij er nooit aan begonnen. ,,Maar is dat niet altijd zo?’’ Niet te veel druk maken helpt. ,,Als je een probleem lostrekt, dan heb je er zo tien problemen bij’’, ondervond hij.

,,Er was bijvoorbeeld nog een loden waterleiding. Ik wilde niet dat mijn kinderen daaruit water zouden drinken, dus die moest vervangen worden.’’ Het bleek dat in de grond om de leiding een elektriciteitskabel zat. ,,Dat mag al sinds 1972 niet meer. De meterkast bleek ook gedateerd, dus die moest we ook gaan aanpakken.’’

 

 

Kinderkamer

Dellevoet vindt het leuk om zijn huis op te knappen. Dat scheelt. ,,We zijn er meteen gaan wonen en hebben hok voor hok opgeknapt.’’ Al moest de planning wel enigszins omgegooid worden toen een maand later bleek dat er een kindje op komst was.

,,Toen moest er natuurlijk eerst een kinderkamer komen. Omdat ik twee rechterhanden heb, heb ik veel zelf gedaan. Dat scheelt. Ik probeer het netjes in detail te doen, in de stijl die de woning al had. Mijn vader was timmerman, dus ik kreeg het met de paplepel binnengegoten. Al doe ik het wel in mijn eigen tempo. Natuurlijk was ik het ook wel eens zat. Dan deed ik gewoon de kamerdeur dicht.’’

Beeckestijn

Een jaar na de aankoop was de woonkamer klaar. Alleen de nieuwe kozijnen kwamen drie, vier maanden later, terwijl de winter er aankwam. Om maar een voorbeeld van een tegenslag te noemen. Want die zijn er altijd bij zo’n bouwproject. ,,Ja, ik stap er wel vrij makkelijk overheen.’’ Klaar, zegt hij, is hij nooit. ,,Ik ben nu bezig met een garage.’’

Het moet worden gezegd, de Wijk aan Zeeër heeft er een prachtige woning van gemaakt. Van buiten, maar zeker ook van binnen. Dellevoet vertelt dat de woning ooit van de familie Boreel, bekend van de buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, is geweest. Het was voor hen een ’huisje aan het strand’. De woning die iets weg heeft van een Engelse cottage, is rond 1920 neergezet.

,,Het is heel degelijk gebouwd. Wat het redelijk uniek maakt, is dat de woning schuiframen heeft. Die begonnen toen al uit te raken. Tegelijkertijd zijn er spouwmuren neergezet, terwijl dat heel nieuw was voor die tijd. Die combinatie maakt het heel bijzonder, zei ook de aannemer. Hij had het nooit eerder gezien.’’

Kinderkopjes

Dellevoet nam de leidende rol in de verbouwing. Aftimmeren deed hij ook zelf, omdat het vaak om oude ambachten ging. Zo vertelt hij dat de metselaars best een muur wilden metselen, maar de gewelven moest hij zelf maar doen. Hij verhaalt ook over 10.000 kilo kinderkopjes voor de oprit, afkomstig van een sloop in Groningen.

Gelukkig vond hij nog een oude stratenmaker die het leuk vond om er een oprit mee te maken. ,,Hij heeft een week op zijn knieën gelegen, blij, want het was jeugdsentiment voor die man.’’ Dellevoet hoopte dat hij genoeg kinderkopjes had, maar hij bleek veel te veel over te hebben en kon er gelukkig een andere Wijk aan Zeeër blij mee maken.

Gerucht

Veel moest hij zelf uitzoeken. ,,Dat is het leuke deel, om het zelf uit te zoeken. Daar gaat veel vrije tijd inzitten.’’ Hij heeft de villa ook uitgebouwd. De keuken bijvoorbeeld is samengevoegd met de bijkeuken. De aanrecht is daardoor verplaatst. Mooie elementen van vroeger zijn in de woning gecombineerd met het gemak van nu. Dat er een prachtige villa onder de handen van de Wijk aan Zeeër ontstond, vielen er meer op.

Hij ving vier jaar geleden al het gerucht op dat zijn woning weleens voorgedragen zou worden als gemeentelijk monument. Van hem hoefde dat eerlijk gezegd niet. Het voelt toch een beetje als pronken met andermans veren. Zijn veren, welteverstaan. Er is weliswaar een subsidiepotje voor monumenten, maar tegelijkertijd krijg je ook te maken met beperkingen.

Dat wilde Dellevoet voor zijn. Hij legde al zijn projecten stil om eerst de buitenkant af te krijgen. ,,Ik heb bijvoorbeeld de buitenkant laten stralen. Ik wist zeker dat dit tot een discussie zou gaan leiden bij de gemeentelijke monumentencommissie. Een hoop dingen is geen probleem, maar stralen wel. Ik wist dat het zou kunnen omdat hier bij de bouw een harde straatklinker is gebruikt. Als je nu de gevel ziet, die ziet er prachtig uit vergeleken met toen.’’ Een ander verhaal zijn de luiken aan de ramen. Die zouden eigenlijk moeten scharnieren, maar met de harde wind in Wijk aan Zee zag de eigenaar dat niet zitten. Hij heeft waar het kan de luiken tegen de gevel vastgeschroefd. ,,Niemand die het opvalt.’’

Omarmen

Vorig jaar zomer werd Helmkrocht een gemeentelijk monument. ,,Ik wist dat ik er niet onderuit kon komen en dan kan je het net zo goed omarmen. Ik vond wel dat het dan ook zichtbaar moest zijn.’’ Ook hier dook de Wijk aan Zeeër in. Hij kwam erachter dat er een schildje bestaat, maar dat alleen de gemeente zoiets kan aanvragen.

Hij kaartte dat aan bij de gemeente en hoorde dat de brandweer het ook wel fijn vindt om te weten of de woning een monument is. ,,Dan laten ze het niet gecontroleerd uitbranden.’’ Vorige week werd het eerste gemeentelijke monumentenschildje uitgereikt aan Dellevoet. Het zit inmiddels netjes vast op de gevel van Helmkrocht.

Bijzonder

Na zeventien jaar voelt Hans Dellevoet zich thuis in Wijk aan Zee. ,,De eerste keer dat ik in Wijk aan Zee kwam, was op een grijs en regenachtige herfstdag. Dan val je er niet meteen voor.’’ Hij viel wel meteen voor het huis. Logisch wie het optrekje nu ziet. Met alle ruimte er omheen. Een groot grasveld voor de deur, met daarachter het zicht op de paarden van de Dorpsweide.

Zijn kinderen groeiden op in Wijk aan Zee, weten niet beter. Zelf zegt hij: ,,Het is een bijzonder dorp. Ik mis het zuiden niet. De open achterdeur en de zoete inval kom je hier ook tegen. Ik ben hier heel gelukkig.’’

Samen met zijn buurman houdt hij zich in de dorpsraad bezig met ruimtelijke ordening. Het ligt hem wel, en zijn buurman ook. Tussen hun huizen hebben ze gezamenlijk een gebouw in twee stijlen neergezet. Niets leuker dan zich samen aan de keukentafel over de bouwtekeningen buigen. Koffie of een biertje erbij.

Zo deden ze dat voor hun eigen tuin, en zo doen ze het ook voor Wijk aan Zee. ,,Het dorp een beetje mooier maken’’, zegt Dellevoet zelf. ,,Met een kritische houding, maar ook in dialoog met Tata Steel en de gemeente Beverwijk. Je bereikt veel meer met een open vizier, zonder meteen je hakken in het zand te zetten.’’

Tips?

Heb je een tip over Wijk aan Zee, bel of mail de redactie: 0251 207620 of redactie.ken@nhd.nl. We zijn op zoek naar bijzondere verhalen.

Nog meer omgevingsnieuws TataNog meer omgevingsnieuws Tata

Geluidsoverlast Pelletfabriek

Door onderhoudswerkzaamheden bij de Pelletfabriek van Tata Steel is er in de omgeving tijdelijk sprake geweest van geluidsoverlast. De werkzaamheden worden vandaag afgerond, waardoor het geluid weer verdwijnt. Tata Steel biedt haar verontschuldigingen aan voor de overlast.

 
 
Omgevingsnieuws TataOmgevingsnieuws Tata

Onderhoudswerkzaamheden Kooks- en Gasfabriek 2

Bij Kooks- en Gasfabriek 2 van Tata Steel vinden momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats aan de gevel van een van de gebouwen. Daardoor kan er in de omgeving mogelijk geluid hoorbaar zijn. De werkzaamheden duren tot en met 26 september.

 

Door geplande onderhoudswerkzaamheden aan het kooksovengasnetwerk bij Kooks- en Gasfabriek 2 zal er op dinsdag 16 september een fakkel zichtbaar zijn bij deze fabriek.

Standpaviljoens moeten verplaatst richting zeeStandpaviljoens moeten verplaatst richting zee

 

 

BERGEN - Strandtenthouders in Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Wijk aan Zee en Callantsoog moeten hun paviljoen voor december 2015 in de richting van de Noordzee verplaatsen. Het gaat om 22 paviljoenhouders, die door de maatregel samen honderdduizenden euro’s aan inkomsten dreigen mis te lopen.

In de kustdorpen zijn volgens het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat de duinen te smal. De paviljoens die dicht op de duinen staan, belemmeren verdere aangroei. Onder de paviljoenhouders is er weinig begrip voor de maatregel.

Sommige ondernemers moeten hun paviljoen zeven meter westwaarts verplaatsen, anderen zelfs twintig. De verhuizing leidt door tijdelijke sluiting tot inkomstenderving. Daarnaast draaien de ondernemers op voor de verhuiskosten. Van financiële compensatie zal geen sprake zijn, zo laat een woordvoerder het Hoogheemraadschap weten. ,,Het is het ondernemersrisico.’’

De paviljoenhouders zinspelen op juridische stappen.

Bron: Dagblad Kennemerland

Notulen Dorpsraadvergadering augustus 2014Notulen Dorpsraadvergadering augustus 2014

Verslag vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 13 augustus om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

Afwezig: Yvonne Molenaars; Jeroen Limmen; Sauw Buwalda; Aart van Oostveen; Linda Valent

 

De vergadering vond op uitnodiging van Cultural Village plaats in de grote zaal van de Moriaan te midden van de tentoonstelling RIMPELS. Bert Kisjes licht toe:

 

 • Met de tentoonstelling en manifestatie RIMPELS is de Moriaan voor het eerst in de hele zomer gebruikt. Dit bleek in meerdere opzichten in een behoefte te voorzien, ook als culturele refuge bij slecht weer. Het verdient aanbeveling komende jaren hier op voort te borduren.
 • Tentoonstelling gaat over ouderdom. Ouderen zijn voor de sociale leefbaarheid van een dorp wellicht de meest essentiële bevolkingsgroep. De manifestatie Rimpels is de hele maand aan dit onderwerp gewijd geweest, waarbij de positie van ouderen in de maatschappij, met name in dorpen, op een rijtje is gezet. Veel mensen hebben hier aan meegedaan. Het heeft veel kennis opgeleverd.
 • Het onderwerp is extra belangwekkend nu de Rijksoverheid de centrale coördinatie van zorgtaken terugschuift naar gemeenten. Deze verandering brengt bij ouderen onrust en onzekerheid.
  Uit de manifestatie RIMPELS komt het inzicht naar voren dat in een klein dorp als Wijk aan Zee, de samenleving met elkaar in staat zou moeten zijn om het vertrouwen te scheppen dat niemand bij deze veranderingen ongemerkt buiten de boot zal vallen. Bert doet een beroep op de Dorpsraad om hierin een rol te spelen door een WMO groep te vormen waarin maatschappelijke groepen (bv: seniorengroep, kerken, arts, viva, kleine kernen) aangesloten zijn.
  => De Dorpsraad neemt deze handschoen op en zal in de september vergadering bespreken hoe een dergelijke groep gevormd kan worden. [actie JD]   

 

 

 1. Mededelingen:

zaterdag is er nationale schoonmaakdag waarbij sommige badplaatsen ook het strand schoonmaken. ( Wijk aan Zee doet dit voor het seizoen, en houdt het daarna dagelijks bij)  

 

 1. Publieke tribune
  Vanuit de publieke tribune wordt opgemerkt dat (ingerichte) speelruimte voor de jeugd van 6 – 14 jaar in Wijk aan Zee nogal beperkt is. Er wordt gewezen op de bloeiende surfcultuur in Wijk aan Zee. Complementair aan surfcultuur is er de Skatecultuur, maar in Wijk aan Zee ontbreken daarvoor de faciliteiten (Skatebaan). Gevraagd wordt hoe een eventueel initiatief om een nieuwe Skatebaan op te zetten gefaciliteerd kan worden. Het gaat met name om plaats en toestemming/vergunning.
 • De gemeente Beverwijk is hier het eerste aanspreek punt. MK kan aangesproken worden om de juiste mensen aan tafel te krijgen.[actie MK]

 

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven) 

 • Problematiek trottoir Zwaanstraat – Julianaplein was uitgezocht, maar is blijkbaar even blijven liggen.  [actie MK]
 • Gert Geertsma geeft toelichting op afwijzingsgrond voor de subsidieaanvraag voor het ouderen-jongeren fotoproject. Voor de subsidiepot buurtgerichtwerken is geen harde regelgeving ingesteld. Daardoor kan wel effectief gewerkt worden, maar is er ook wat vrijheid van handelen. Om willekeur te vermijden zijn daarom drie criteria opgesteld waartegen voorstellen worden afgewogen:
  - het moeten groepen in de samenleving betreffen die het initiatief nemen
  - een project moet de sociale samenhang bevorderen, of een groot of althans herkenbaar probleem in de wijk aanpakken
  - initatiefnemers/participanten moeten er niet aan verdienen (geen verdienmodel.

Het betreffende project voldeed niet aan deze criteria.

 •  behoefte aan zebrapad hoek weiland/verlengde voorstraat/zeecroft (ook voor fietsers). De problematiek is bekend bij de gemeente, maar er is behoefte aan overleg om tot de goede plaats en juiste oplossing te komen. Afgesproken wordt dat de werkgroep Dorpsbelangen met Jan Koper en Marc oplossingen zullen bespreken [actie MK]
 • Vraag van Cultural Village of Gemeente de tentoonstelling (20 grote foto’s met bijschrift) na afloop van Rimpels zou willen hebben. [14/8 MK heeft eea nagegaan, maar op korte termijn is er geen geschikte plek te vinden.]

 

 

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

          -

        

 

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)
         geen bijzonderheden

        

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad
         aanvaard.

 

2.2    Actielijst

        

 • Eventueel opleuken bloembakken: Dorpsraad vraagt MN om met concreet plan te komen [actie MN]
 • Inbreng dorp in Schaakevenement werkgroep: Er is een mail uitgegaan naar werkgroepleden, en in september zal een vergadering plaats vinden. Ook is gesproken met wethouder van Weel (zie 6.1). De Dorpsraad zal geïnformeerd worden [actie PD].

 

 

 

2.3    Ingekomen stukken

 

 • Brief mbt woningmarkt:

De Dorpsraad is net als briefschrijfster bezorgt over de woning markt, en de werkgroep RO benadrukt dat de zorg voor verpaupering die de briefschrijfster noemt overeenkomt met de boodschap van de Dorpsraad aan wethouder van Weel in juni.
Uit discussie wordt geconcludeerd dat het een lastige problematiek is, waarin zowel het woning aanbod (bijvoorbeeld een vermoed tekort aan huurwoningen), als de aantrekkelijkheid van de woonomgeving (werk, kwaliteit, voorzieningen etc.) als het prijsnivo van woningen een rol speelt. Besloten wordt:
1) de brief (na toestemming van schrijfster) aan de wethouder van Weel te sturen [actie LS]
2) Woon op Maat, de maatschappij die het grootste contingent huurwoningen in Wijk aan Zee bezit, te vragen naar inzichten en beleid [actie LS]

3) een deskundige in wijk en/of dorps herwaardering/ontwikkeling te vragen naar de  huidige inzichten in succesvolle aanpak.[actie LS]
 

 • Raadscafe: Dorpsraad zal Raadscafee’s bezoeken voorzover deze in Wijk aan Zee gehouden worden. In september is een wijk in Beverwijk aan de beurt. Daar gaan we dus niet heen.
   
 • Enquete Milieufederatie: Deze is grondig, en ondersteunend ingevuld door Dorpsraad en door werkgroep Milieu.
   
 • Nieuwsbrief Velsertunnel project. Geen bijzonderheden. Ons verzoek ligt nog voor.
   
 • Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol voor participatie in overleg-advies raad. Werkgroep Milieu zal zich buigen over mogelijke deelname [actie BvB]

   

 

 

2.4    Financiën

        
- geen issues          

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

         -   Bijwerken website. Verslagen zijn bij “nieuws” gezet.
 

         -   plan voor informatie, communicatie platform:
Conceptplan is geformuleerd. Daar de Jutter ook op TIP publiceert kan www.wijkaanzee.org geheel aan dorpsraad worden gewijd. Dorpsraadleden kunnen nog 14 dagen opmerkingen en aanvullingen naar LS sturen, daarna zullen offertes worden aangevraagd. Daarna komt de “aanvullend budgetvraag aan de orde [actie LS]

         -  invulling werkgroep (vraag aan Yvonne)

 

 

2.6    Overige zaken

        

 • Verslag Kennismaking Hans Fischer / Hans vd Berg / Donald Voskuil:
  • Bezoek gebracht door PD en LS, met medeneming van voor besproken punten van SB, die niet aanwezig kon zijn.
  • Hans Ficher, Operationeel verantwoordelijk binnen TATA voor Europese vestigingen (voorheen Corus). Hans vd Berg is in Ijmuiden verantwoordelijk van grondstoffen tot staalbereiding (de voorkant) en het milieubeheer. Donald Voskuil is manager regionale relaties.
  • 3 punten van gesprek:
   • De inhoud van de in brief vervatte response van de Dorpsraad op de infoavond in mei. Kern:  Dorpsraad verwacht opvolging van alle toezeggingen; Tata bevestigt de commitment om dit te doen en vraagt om feedback waar het in de uitvoering mogelijk misloopt.
   • Uitwisseling van organisatie structuren. Bij Tata gaat Hans vd Berg over nagenoeg alle relevante verantwoordelijkheden. Hij is dan ook de inhoudelijk voortrekker bij Tata van de relatie.
    De Dorpsraad geeft aan dat ze een algemeen relationele relatie zal onderhouden vanuit het dagelijks bestuur, maar dat op milieu-beheer gebied de Werkgroep Milieu een directe dialoog met Tata wil onderhouden. Afgesproken wordt dat gestreefd wordt naar 2 reguliere contactmomenten per jaar, en dat het initiatief bij Tata ligt (Hans vd Berg).
    Tata zal, als een opvolging van de infoavond, milieurondritten gaan organiseren zodat de regio mee kan kijken naar wat er op het terrein gebeurd. De Dorpsraad wordt als eerste uitgenodigd.
   • Schaaktoernooi. Hans Fischer geeft aan dat de promotionele waarde voor Tata gering is. Maar Tata heeft oog voor de relationele waarde, zeker mbt Wijk aan Zee en men is van plan de toernooi reeks ook de komende jaren door te zetten. Naast blijvende vernieuwing (komend jaar uitstapjes naar Den Haag en R’dam, en mogelijk een trein) zal Wijk aan Zee de basis blijven. De Dorpsraad vraagt dringende aandacht voor de tent en dagelijks commentaar op de dorpsweide. Hans Fischer is ook van mening dat de uitstraling van het evenement geschaad is door de opzet met commentaar in de te kleine school. De tent zou moeten terugkomen. Ook wordt besproken dat “het dorp” gaat meedenken in nadere verbeteringen.
     
 • Vaststellen datum voor milieurondrit
   

Besloten wordt dat 29/10 de geschiktste dag is voor de milieurondrit. LS zal deelnemerslijst maken. [actie LS]

 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaars, Roland Snijders)

 

3.1    Afspraak YM/RS met Jan Koper en MK (zie 14), mbt oversteek verlengde voorstraat

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

4.1    Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie: 11 of 18 september wordt een inspraak verwacht in de Commisie ROF vergadering vd Gemeenteraad. [actie PS; HD; BS] mogelijk bredere aanwezigheid Dorpsraad.
 

 4.2   Woning markt (zie bespreking 2.3)

 

 4.3 Speldorado / bouw appartementen in Duingebied. RvS heeft gemeente in het gelijkgesteld, behalve op punt van bouwhoogte. Die is nu alsnog in bestemmingsplan vastgelegd op 10 m. De vergunningsaanvrager heeft inmiddels de aanvraag teruggetrokken.
 

 
5.

Werkgroep Milieu (Bas vd Born namens de werkgroep, )

 

5.1  Bedenkingen mbt vergunning en voorschriften Doekfilterinstallatie is ingediend.

5.2 overlast vliegverkeer. Dorpsraad heeft in het verleden lijn getrokken samen met 18 andere organisaties. Omdat geen invloed kon worden uitgeoefend aan Alders tafel zijn de 18 (uit 23, later 21) opgestapt. Nieuwe uitnodiging wordt kritisch bekeken.

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1 Verslag bezoek werkgroep economie & toerisme aan Wethouder van Weel

Besproken is:

 • Wethouder maakte complimenten voor inbreng werkgroep RO in Raadscarousel mbt gebiedsvisie. Ook was zij van mening dat dialoog in Raadscarousel nog niet goed van de grond kwam.
 • Dorpsraad heeft aangedrongen om collegeprogramma mbt afschaf van toeristenbelasting vlot ter hand te nemen. Suggestie om te onderzoeken of parkeerweide tarief compensatie kan bieden
 • Dorpsraad heeft gevraagd naar gemeentelijke visie op functie/functioneren Metropoolregio. Wijk aan Zee is nu blijkbaar 1 van de Amsterdam beaches.
 • Dorpsraad heeft onder de aandacht gebracht dat dorp en gemeente pro-actief moeten zijn om het Schaaktoernooi ook in de verre toekomst te laten floreren
 • Besproken is dat Dorpsraad bij overleg over beheer Dorpsweide betrokken zal worden

 

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

7.1      

 • Schaakspel hoek relweg – verlengde voorstraat. Er zijn indicaties dat het beheer wat stroef loopt. Dorpsraad zal navraag doen bij kapper [actie LS]
 • Stimuleren schaakspel beschikbaarheid in horeca ivm schaakdorp-imago [actie werkgroep]
 • Smaakmarkt en andere plein evenementen (mobiele overkapping plein). Architect laat dit voorlopig ff liggen. SunSea Bar kwam laatste markt met zeer grote parasols te hulp. Vrijdag zal ook tav podium voor bescherming worden gezorgd.
 • Rimpels (tentoonstelling en projecten in de Moriaan 16 Juli – 16 Aug) (zie intro)

      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        -  Zie intro, vraag om invulling van deze functie met een organisatie netwerk in het dorp.

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

        -  Tot januari is yoga cursus zeker gesteld in Moriaan. Geen doel om te concurreren. Wel zijn er in de gemeenteraad vragen gesteld over bestemming Zwaanstraat 16/18 welke mogelijk strijdig is met sportschool. Dorpsraad volgt dit met belangstelling.

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

        -  Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp: Dit initiatief speelt in op Sport Impuls. Deze organisatie stimuleert buurten en dorpen om met meer gerichte aandacht en betere coördinatie, de gezonde beweging en sport op een hoger plan te tillen. Sport en beweging wordt daarbij gezien als een sterk middel om de sociale samenhang in stand te houden of te verbeteren.

Projecten betreffen in de kern, een gerichte aanpak om verenigingen en initiatieven bij elkaar te brengen en te versterken (bestuurlijk, vrijwilligers) en om de participatie te vergroten (promotie, coaching).

 

Beverwijk heeft afgelopen jaar een projectvoorstel gedaan dat gehonoreerd is. De verkregen subsidie is verdeeld over een part time sport coach in algemene zin, en Heliomare voor ondersteuning gehandicapten sport.

Wijk aan Zee lijkt met deze aanpak weinig of niet geholpen te zijn.

 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met hoofd sportzaken bij de gemeente, Niels Veen, om na te gaan of er plaats zou zijn voor een specifiek project gericht op Wijk aan Zee. De gemeente heeft daarvoor geen middelen, maar indien de noodzaak voldoende onderbouwd kan worden zal men een aanvraag vanuit Wijk aan Zee bij Sport Impuls ondersteunen.

 

Voor onderbouwing is een zeer gedetailleerde inventarisatie nodig.

 

Begin september zal een vervolggesprek met Niels Veen plaats vinden. [actie MN]

 

De Dorpsraad staat achter dit initiatief, en kijkt uit naar de inventarisatie. De beschrijving van Sport Impuls zal worden gedistribueerd onder Dorpsraadleden [actie MN]
 

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

Zie intro

       

 9.

 Rondvraag

 • De recente wateroverlast door overmatige regenval heeft ertoe geleid dat toch weer op het strand gespuid is. De Gemeente geeft aan dat op zich alle systemen goed gefunctioneerd hebben, maar dat de situatie extreem was. Bovendien is het ontkoppelproject nog niet helemaal klaar.

De Dorpsraad stelt zich op het standpunt dat de extreme situatie van de wateroverlast, in geen geval het definitief afsluiten van de strand overloop mag vertragen.

Mobiele meetpunten Wijk aan Zee voor fijn stof weer (tijdelijk ?) weggehaaldMobiele meetpunten Wijk aan Zee voor fijn stof weer (tijdelijk ?) weggehaald

 

WIJK AAN ZEE -  

Dan wordt ook bekend of een van de tijdelijke meetpunten wordt toegevoegd aan het al bestaande meetnet. De GGD Amsterdam analyseert de komende tijd de meetgegevens.

Het verzoek voor een meetpunt in het dorp kwam van de Dorpsraad Wijk aan Zee. De dorpsraad hoopt zo meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in bewoond gebied. Uiteindelijk zijn er twee, wel tijdelijke, punten gekomen.

Dat kwam omdat de partners binnen de Milieudialoog IJmond – dat zijn de provincie, de gemeenten uit de IJmond en Amsterdam, Rijkswaterstaat, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden, Haven Amsterdam en het ministerie Infrastructuur en Milieu – een maatregelenpakket heeft opgesteld waarin de tijdelijke meetpunten zijn opgenomen. Voor de uitvoering van deze maatregelen is subsidie ontvangen.

Via de tijdelijke meetpunten wordt onderzocht of een extra permanente meetlocatie, naast het al bestaande meetstation op de Reijndersweg, een meerwaarde heeft.

Bron: Dagblad Kennemerland

Nieuws Tata / MilieuNieuws Tata / Milieu

Werkzaamheden Kooks- en Gasfabriek 1

Bij Kooks- en Gasfabriek 1 van Tata Steel vinden momenteel werkzaamheden plaats. Daardoor zijn er tijdelijk lichte rookpluimen zichtbaar op de schoorstenen. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen een aantal dagen zijn voltooid. Tata Steel heeft de werkzaamheden gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bron: Tata Steel

De SparDe Spar

Er stroomt groen bloed door de aderen van echtpaar Poliste

Door Annemiek Jansen - 6-9-2014, 14:00 (Update 6-9-2014, 14:00)

WIJK AAN ZEE - Het accent verraadt onmiddellijk dat ze uit het oosten van het land komen. Toch kennen nagenoeg alle Wijk aan Zeeërs Martin en Johanna Poliste. Het echtpaar is het gezicht en de eigenaar van de enige supermarkt in het dorp, Spar Poliste.

'We zouden oude imago van buurtsuper wel kwijt willen'

Ze hadden nog nooit van Wijk aan Zee gehoord, voordat ze zo’n twaalf jaar geleden voor het eerst voet in het dorp zetten. Martin en Johanna (beiden 49) woonden in Twente waar ze zijn opgegroeid. Martin had een rijdende SRV-wagen in Rijssen toen hij van een collega hoorde dat hij ergens in Twente een Spar had overgenomen. Dat wil ik ook, dacht Martin en hij gooide eens een balletje op bij de Spar. ,,Een half jaar later kwamen ze met Wijk aan Zee aan. We vroegen: waar ligt dat? O, in de buurt van Amsterdam, was het antwoord.’’

Hun toen acht jaar oude tweeling Leon en Manon namen ze op een zondag met een smoesje mee om eens te gaan kijken in het kustdorp. Ze waren al eens in Julianadorp met vakantie geweest, misschien was Wijk aan Zee ook wel wat. Martin: ,,We zagen de oude Spar aan de overkant staan. We dachten allebei: dat doen we niet, die oude troep. Bovendien stond er aan de overkant een bord: Hier komt een nieuwe Spar. Moesten we ook nog eens gaan concurreren met een nieuwe Spar. Totdat we de Spar belden. Nee, zeiden ze, het is de bedoeling dat jullie die nieuwe winkel krijgen. We konden helemaal opnieuw beginnen, dat wilden we wel.’’

Avontuur

Zo begon een nieuw avontuur voor het gezin Poliste in het dorp aan de andere kant van Nederland. En al hadden ze een hele nieuwe winkel, de enige supermarkt in Wijk aan Zee, toch was het ook een sprong in het diepe, zegt Johanna. ,,Ons huis in Rijssen hadden we redelijk snel verkocht. Dat geld ging ook in de nieuwe Spar zitten. Als we failliet zouden gaan, zouden we alles kwijt zijn. Dat was in het begin best een naar gevoel.’’ De stress viel mee, zegt Martin. Maar ook hij moest wennen. Eerst was hij alleen, nu was hij de baas en had hij veertien man personeel rondlopen. ,,Vergeleken met de SRV-wagen was alles tien keer groter.’’

Wat het echtpaar Poliste na twaalf jaar verbaast, is dat er nog steeds Wijk aan Zeeërs zijn die denken dat ze maar een buurtsupertje zijn met een beperkt assortiment. Ze gaan voor de boodschappen naar Beverwijk en stappen pas de Spar binnen als ze een boodschap vergeten zijn. ,,Ze komen hier binnen en roepen: jullie hebben alles. Ja, we verkopen alle producten. We zouden dat oude imago graag kwijtraken’’, zegt Martin.

Broodcorner

Zijn winkel op de hoek Verlengde Voorstraat-Boothuisplein oogt juist nieuw. En dat klopt ook wel, want eerder dit jaar is er een hele nieuwe broodcorner gekomen. Ze zijn de eerste Spar van Nederland met deze hoek. De formule wordt straks over alle Spars uitgerold. Johanna is er trots op. ,,Het brood komt bij een bakker uit Haarlem. Klanten vinden het heel lekker smaken. De oven staat hier de hele dag aan, dus het ruikt ook de hele dag heerlijk naar vers brood.’’

De zomer is een apart verhaal in een toeristisch dorp. Ook het echtpaar Poliste moet het van de zomer hebben. Dan gaat de omzet anderhalf keer over de kop. ,,Als het weiland volstaat met auto’s, dan merken wij dat hier binnen’’, legt Martin uit. ,,Mensen die naar het strand gaan, komen hier dan binnen voor een frisje of een biertje, een chipje en een boekje. Nee, in de zomer gaan wij nooit weg. We gaan er in het voor- en najaar tussenuit.’’ En in tegenstelling tot voor veel winkeliers is de januarimaand voor het echtpaar Poliste ook een goede maand vanwege het Tata Chess Tournament. ,,Wij zijn blij met het schaaktoernooi’’, zegt Martin. ,,Maar dat geldt niet alleen voor ons, maar voor heel ondernemend Wijk aan Zee.’’

Concurrentie

De klanten zien het niet, maar het echtpaar is elke morgen vanaf 7 uur, en in de zomer vanaf 6 uur, in de weer tot 7 uur ’s avonds. Vanaf morgen is de winkel ’s zondags weer van 15 tot 18 uur open. ,,Je moet wel meedoen, want de concurrentie doet het ook’’, zegt Martin. ,,Je moet niet hebben dat je klanten zeggen dat ze bij jou geen boodschappen kunnen doen.’’ Johanna: ,,Als we de deur opendoen, staat er zo een hele rij te wachten. We draaien dan zeker anderhalf uur met twee kassa’s. Het lijkt wel of mensen onverwachts visite krijgen en dan even snel naar de Spar rennen voor extra boodschappen.’’

Ze hebben wel wekelijks een dag vrij, maar is er een personeelslid vrij of ziek, dan springen ze makkelijk in. ,,Er stroomt groen bloed door mijn aderen’’, verwijst Martin naar de kleur van de Spar. Hij ontspant met hardlopen, Johanna wandelt. En als ze samen thuis zijn, zijn ze ook echt klaar met werken. Sinds kort zijn ze met z’n tweeën, want de inmiddels twintigjarige tweeling is uitgevlogen. Leon werkt op een schip en Manon loopt als binnenhuisarchitecte vier maanden stage in Dubai.

Naam

,,Nee, ik heb nooit spijt gehad van deze stap. Al word je nooit een Wijk aan Zeeër. Hoeft ook niet, maar ik voel me prima op mijn plaats hier. We hebben geen flauw idee of we hier blijven als we de winkel niet meer zouden hebben’’, zegt Martin die denkt tachtig procent van de Wijk aan Zeeërs van gezicht te kennen. ,,Ik ken meer mensen van naam’’, denkt Johanna.

Ze hebben de klanten wel zien veranderen. Meer mensen van buitenaf. Uit Polen en Rusland bijvoorbeeld. Johanna: ,,Dan komen ze bij ons met hun telefoon waar een vertaler in het Engels op staat. Ze vragen in het Engels wat ze zoeken of ze wijzen aan wat ze bedoelen. Zo zocht een klant laatste broodkruimels. Aha, paneermeel, dacht ik. Die hulp waarderen ze.’’ Ze vinden het leuk al die verschillende mensen. Behalve de inwoners van Wijk aan Zee komen er arbeiders, toeristen, dagjesmensen, cliënten van Heliomare. ,,We zien hier van alles wat.’’

Spar Poliste is zeven dagen in de week open. Vanaf zondag zien de openingstijden er zo uit: zondag 15-18 uur, maandag tot en met vrijdag 8 tot 19 uur en zaterdag 8 tot 18 uur.

Bron: Dagblad Kennemerland

Agenda vergadering Dorpsraad 10 september 20.00 locatie MoriaanAgenda vergadering Dorpsraad 10 september 20.00 locatie Moriaan

Agenda vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 9 september om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen

Afwezig: Sauw Buwalda, Marc Kouwenhoven

 

1.3    Publieke tribune

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven) 

      Aangekaarte en reeds beantwoorde kwesties betreffen:

 • Maaibeleid Dorpsweide, roodwitte linten
 • Hekwerk Zwaanstraat: blijkt alsnog toegestaan.
 • Preventie zwerfafval: subsidieregeling [rondgestuurd]
 • Wijziging plek aanvraagformulieren subsidie op wijkactiviteiten: U kunt ze nu hier vinden: www.beverwijk.nl > Over Beverwijk (4e knop in de linker kolom) > Gebiedsgericht Werken.

 

 

 

 

1.5    Wijkagent (Aart van Oostveen)

        

 

 

1.6    Heliomare (Marije Pronk)
 

        

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

 

2.2    Actielijst

        

 • Eventueel opleuken bloembakken (MN)

 

 

 

 

2.3    Ingekomen stukken

 

 • Brief mbt Dorpsweide


 •  

 

 

2.4    Financiën

        
- geen issues          

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

         -   Bijwerken website,

         -   uitvraag voor informatie, communicatie platform [LS]

         -  invulling werkgroep (vraag aan Yvonne)

 

 

2.6    Overige zaken

        

 • Milieurondrit
 • Openstelling bunker Gaasterbos (TataSteel terrein) voor publiek (plan van Rondje WaZ)

 •  

 

 

 


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaars, Roland Snijders)

 

3.1    - voortgang/terugkoppeling overleg over Zeebrapad

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram)

 

4.1    Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie (Commisievergadering september, wie gaat)

 4.2   Woning markt [actie punt uitnodiging WoonopMaat]

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1   Bedenking hoger Zwalvelgehalte Cokesgas ingediend ondersteund door MFNH

5.2  Ruimere vergunning lichteren aangevraagd haven Amsterdam
Inzage tot begin oktober. Reeds overleg gehad met Mfnh hierover en uitgezet binnen werkgroep.

5.3 Uitnodiging PvdA Provincie Noord-Holland. BvdB maakt opzet voor werkgroep, koppelt dit terug en gaat heen.
5.4 Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol (actie BvdB)

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1

 

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

7.1      

 • Nominatie CV: FESTIVAL VAN HET LEREN
 • Schaakspel hoek relweg – verlengde voorstraat
 • Stimuleren schaakspel beschikbaarheid in horeca ivm schaakdorp-imago
 • Smaakmarkt terugkoppeling 2014
 • Rimpels terugkoppeling
 • overig

 


      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        -  Geen

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

        -  Situatie mbt sportschool en danscursessen Zwaanstraat / Moriaan

 

8.3   Jongeren                        (Mathieu Niesten)

        -  Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp
 

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

       - opzetten sociaal netwerk mbt AWBZ-WMO decentralisatie

       

 9.

 Rondvraag

 •  
Naar het nieuwsarchief