Home / Articles posted by Hermans (Page 2)

Author: Hermans

Bedenkingen Dr op STAB-rapportage

Bedenkingen Dr op STABrapportage Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Uw kenmerk: 200701617/1/M1 Behandeld door: D.Buwalda Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Dorpsduinen 4 1949 EG Wijk aan Zee Onderwerp: Reactie van de Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee op het rapport van 6 november 2007 van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (verder: StAB...
Lees meer

Bedenkingen Dorpsraad tegen gedoogbesluit mee-terugstoken afval Corus

Aan het college van Gedeputeerde Staten, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen, De heer S. Bakker, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Betreft: Bedenking Dorpsraad Wijk aan Zee tegen gedogen inzet van afvalstoffen bij Corus Staal bv te IJmuiden Behandeld door Douwe Buwalda, werkgroep Milieu, stichting Dorpsraad Wijk aan Zee. Wijk aan Zee,08 oktober 2008 Geachte heer Bakker, Wij he...
Lees meer
Top