Home / Vergaderingen / notulen / verslagen / Agenda en bijlagen volgende vergadering

Agenda en bijlagen volgende vergadering

De Dorpsraad vergadert m.i.v. september weer “als vanouds” in De Moriaan.
 
De Dorpsraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand om 20.00 uur in Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering van de maanden januari (schaaktoernooi), juli en augustus, tenzij er dringende zaken zijn.

De agenda met de bijlagen wordt in het weekend voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd.

Heb je een vraag of opmerking voor tijdens de vergadering? Dan kun je die voorafgaand aan de vergadering inbrengen d.m.v. een email aan: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
 
 
 

Top