Home / Vergaderingen / notulen / verslagen / Agenda volgende vergadering

Agenda volgende vergadering

De Dorpsraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand in Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering van de maanden januari (schaaktoernooi), juli en augustus, tenzij er dringende zaken zijn.

De volgende vergadering van de Dorpsraad is op woensdag 13 februari 2019.
De agenda met de bijlagen wordt in het weekend voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd.

Top