Home / Vergaderingen / notulen / verslagen / Agenda volgende vergadering

Agenda volgende vergadering

De Dorpsraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand in Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering van de maanden januari (schaaktoernooi), juli en augustus, tenzij er dringende zaken zijn.

Voor de geplande vergadering van de Dorpsraad op 14 maart zijn er veel afzeggingen.
Naast de voorzitter zou er slechts één lid van de Dorpsraad bij de vergadering aanwezig kunnen zijn.
De vergadering komt daarom te vervallen.

 

Top