Home / Vergaderingen / notulen / verslagen / Agenda volgende vergadering

Agenda volgende vergadering

De Dorpsraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand om 20.00 uur in Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering van de maanden januari (schaaktoernooi), juli en augustus, tenzij er dringende zaken zijn.

De volgende vergadering van de Dorpsraad is op woensdag 11 december 2019, 20:00 uur!

De agenda met de bijlagen wordt in het weekend voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd.

Downloaden (DOCX, 50KB)

Top