Home / Werkgroepen / Dorpsbelangen

Dorpsbelangen

Werkgroepleden
Peter Duin

De werkgroep dorpsbelangen houdt zich bezig met de alledaagse belangen van de inwoners. Waar mogelijk biedt zij inwoners een luisterend oor en probeert te helpen. Dit kunnen zaken zijn als gebruik/misbruik van openbare ruimtes, onveilige verkeerssituaties, eigenplek voor jongeren en ouderen, speeltoestellen, voorzieningen in het dorp en overlast. Het helpen bestaat in beginsel uit het inventariseren en structureren van het probleem, zo mogelijk het bij elkaar brengen van personen die aan een oplossing kunnen bijdragen en/of het afstemmen met de Gemeente Beverwijk.

Top