Home / Werkgroepen / Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Werkgroepleden
Hans Dellevoet
Onno Honig

De werkgroep Ruimtelijke ordening zet zich in voor het vroegtijdig begeleiden, toetsen, monitoren en realiseren van plannen die ingrijpen op de Ruimtelijke Ordening van het dorp. Daarnaast wordt gereageerd op knelpunten en problemen die zich voordoen.

Download hier het boekwerk met het Space Matters verslag (nov 2021) inzake de toekomstbestendigheid van Wijk aan Zee.

De Dorpsraad tekent beroep aan tegen de besluiten Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west alpha).

Downloaden (PDF, 282KB)

Brief Dorpsraad aan College van B&W Beverwijk inzake Bestemmingsplan WaZ

Downloaden (PDF, 567KB)

Bestemmingsplan Wijk aan Zee 15 oktober 2018:

Downloaden (PDF, 2.08MB)


Downloaden (PDF, 166KB)


Downloaden (PDF, 16.5MB)


Downloaden (PDF, 52.29MB)

Gebiedsvisie 2030 d.d. april 2014

Downloaden (PDF, 7.09MB)

Beeldkwaliteitsplan Dorpsraad Wijk aan Zee

Downloaden (PDF, 2.42MB)

Brief van de Dorpsraad over Boswegscenario

Downloaden (PDF, 142KB)

INTENTIEVERKLARING RUIMTE VOOR WONEN EN
WERKEN IN DE IJMOND – Waterlandakkoord.

Downloaden (PDF, 162KB)

Top