Home / Wie zijn wij / Bestuurs en werkgroepleden

Bestuurs en werkgroepleden

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:  41223684
IBAN-nummer:  NL 37 INGB 0004 4283 74

 

Peter Duin
Voorzitter en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme

Voorstraat 28A 1949 BH Wijk aan Zee 0251-248551 dorpsraadwijkaanzee@gmail.com

De Dorpsraad heeft als doelstelling: bevordering van de leefbaarheid van Wijk aan Zee. Die belangen wil ik als voorzitter goed behartigen. Niet alleen door te praten, maar ook door wat voor elkaar te krijgen. Je moet oppassen dat je niet alleen maar kritiek uit op wat niet goed is. Ik ben op zoek naar een situatie waarin de zaken op een goede manier besproken kunnen worden en er samen gezocht kan worden naar een oplossing. Geen kampen tegenover elkaar. Niet tussen de gemeente en het dorp, maar ook niet binnen het dorp. Laten we de problemen samen oplossen. Als voorzitter hoop ik vooral ‘bindend’ te zijn, mensen bij elkaar houden. De vergaderingen zijn openbaar, ik zou de bewoners van Wijk aan Zee willen uitnodigen er eens een keer naar toe te gaan. Maar ook als bewoners mij eens aan willen spreken sta ik daarvoor open. Stuur een mailtje, zou ik zeggen.

Jaap Durge
Vice-voorzitter, lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Burgemeester Rothestraat 108 1949 CG Wijk aan Zee 0251-375905 jaapdurge@hotmail.com

Mijn naam: Jaap Durge, Ik ben een geboren en getogen Wijk aan Zee’er. Ben ondertussen zo’n 5 jaar mede bestuurslid van de Dorpsraad, met als insteek de belangen behartiging van de ouderen en zwakkere in ons dorp en ter ondersteuning, daar waar het mogelijk is!

Tineke Vos
Secretaris en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Gasthuisstraat 85  1949 BB Wijk aan Zee 06-53838175 secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Evert Hoogewerf
penningmeester en lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur.
 Julianaweg 59 1949 AN Wijk aan Zee 06-53696267 ecmhoogewerf@ziggo.nl

Roland Snijders
Werkgroep Dorpsbelangen
Tappenbeckstraat 45 1949 CV Wijk aan Zee 0251-230446 triro@casema.nl

 

Peter Snijders
Werkgroep Ruimtelijke ordening
Julianaweg 71 1949 AP Wijk aan Zee 0251-375700 peter.snijders@gmail.com

Hans Dellevoet
Werkgroep Ruimtelijke ordening
Julianaweg 69 1949 AP Wijk aan Zee 0251-373231 h.dellevoet@gmail.com

Linda Valent
Werkgroep Milieu
Tappenbeckstraat 37 1949 CV Wijk aan Zee 0251 37 41 59 l.valent@hccnet.nl

Daisy Bakker
Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur
06 30 62 75 64

bakkerdaisy@gmail.com

Sinds december 2016 woon ik met veel plezier in Wijk aan Zee. In 2012 heb ik mij aangesloten bij Young Art Text, de literaire tak van culturele vrijwilligersorganisatie Young Art, waar ik tot 2015 coördinator ben geweest. Bij Young Art Text organiseerde ik samen met de groep literaire evenementen op bijzondere plekken. Hier ben ik in 2016 als de Verhalendames in een kleinere setting weer mee gestart. Kunst en cultuur zijn altijd belangrijk voor mij geweest en ik zie mooie kansen om te leren en hopelijk wat bij te dragen aan het al zo actieve culturele leven in Wijk aan Zee.

Top