Home / Wie zijn wij / Bestuurs en werkgroepleden

Bestuurs en werkgroepleden

Peter Duin
Voorzitter en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme

Voorstraat 28A 1949 BH Wijk aan Zee 0251-248551 dorpsraadwijkaanzee@gmail.com

De Dorpsraad heeft als doelstelling: bevordering van de leefbaarheid van Wijk aan Zee. Die belangen wil ik als voorzitter goed behartigen. Niet alleen door te praten, maar ook door wat voor elkaar te krijgen. Je moet oppassen dat je niet alleen maar kritiek uit op wat niet goed is. Ik ben op zoek naar een situatie waarin de zaken op een goede manier besproken kunnen worden en er samen gezocht kan worden naar een oplossing. Geen kampen tegenover elkaar. Niet tussen de gemeente en het dorp, maar ook niet binnen het dorp. Laten we de problemen samen oplossen. Als voorzitter hoop ik vooral ‘bindend’ te zijn, mensen bij elkaar houden. De vergaderingen zijn openbaar, ik zou de bewoners van Wijk aan Zee willen uitnodigen er eens een keer naar toe te gaan. Maar ook als bewoners mij eens aan willen spreken sta ik daarvoor open. Stuur een mailtje, zou ik zeggen.

Jaap Durge
Vice-voorzitter, lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Burgemeester Rothestraat 108 1949 CG Wijk aan Zee 0251-375905 jaapdurge@hotmail.com

Mijn naam: Jaap Durge, Ik ben een geboren en getogen Wijk aan Zee’er. Ben ondertussen zo’n 5 jaar mede bestuurslid van de Dorpsraad, met als insteek de belangen behartiging van de ouderen en zwakkere in ons dorp en ter ondersteuning, daar waar het mogelijk is!

Tineke Vos
Secretaris en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Gasthuisstraat 85  1949 BB Wijk aan Zee 06-53838175 secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Evert Hoogewerf
penningmeester en lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur.
 Julianaweg 59 1949 AN Wijk aan Zee 06-53696267 ecmhoogewerf@ziggo.nl

Jeroen Limmen
Werkgroep Economische zaken en toerisme
Stetweg 2c 1949 CZ Wijk aan Zee  06-20547335 jlimmen@xs4all.nl

Roland Snijders
Werkgroep Dorpsbelangen
Tappenbeckstraat 45 1949 CV Wijk aan Zee 0251-230446 triro@casema.nl

Yvonne Molenaar
Werkgroep Dorpsbelangen
Neeltje Snijdershof 12 1949 BR Wijk aan Zee aan Zee 06-22447649 yvonnemolenaar55@gmail.com

Met heel veel plezier woon ik al bijna 30 jaar in Wijk aan Zee. Ik vind het een pure luxe dat ik zo dicht bij het strand en de duinen woon. Heerlijk de natuur in. Een dorp waar ruimte is en rust. Ik werk in Heliomare in Wijk aan Zee, dus door de week kom ik amper het dorp uit. Als lid van de Dorpsraad ben ik lid van de werkgroep Dorpsbelangen en Communicatie. Ik vind het belangrijk om te weten wat de bewoners in Wijk aan Zee bezig houden en het zou mooi zijn dat er dingen kunnen veranderen als dat ten goede komt aan bewoners en het dorp.

Peter Snijders
Werkgroep Ruimtelijke ordening
Julianaweg 71 1949 AP Wijk aan Zee 0251-375700 peter.snijders@gmail.com

Hans Dellevoet
Werkgroep Ruimtelijke ordening
Julianaweg 69 1949 AP Wijk aan Zee 0251-373231 h.dellevoet@gmail.com

Linda Valent
Werkgroep Milieu
Tappenbeckstraat 37 1949 CV Wijk aan Zee 0251-374159 l.valent@hccnet.nl

Top