Home / Wie zijn wij / Bestuursleden

Bestuursleden

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:  41223684
IBAN-nummer:  NL 37 INGB 0004 4283 74

 

Peter Duin
Voorzitter en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme

Voorstraat 28A 1949 BH Wijk aan Zee 0251 248551 dorpsraadwijkaanzee@gmail.com

De Dorpsraad heeft als doelstelling: bevordering van de leefbaarheid van Wijk aan Zee. Die belangen wil ik als voorzitter goed behartigen. Niet alleen door te praten, maar ook door wat voor elkaar te krijgen. Je moet oppassen dat je niet alleen maar kritiek uit op wat niet goed is. Ik ben op zoek naar een situatie waarin de zaken op een goede manier besproken kunnen worden en er samen gezocht kan worden naar een oplossing. Geen kampen tegenover elkaar. Niet tussen de gemeente en het dorp, maar ook niet binnen het dorp. Laten we de problemen samen oplossen. Als voorzitter hoop ik vooral ‘bindend’ te zijn, mensen bij elkaar houden. De vergaderingen zijn openbaar, ik zou de bewoners van Wijk aan Zee willen uitnodigen er eens een keer naar toe te gaan. Maar ook als bewoners mij eens aan willen spreken sta ik daarvoor open. Stuur een mailtje, zou ik zeggen.

Jaap Durge
Vice-voorzitter, lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Burgemeester Rothestraat 108 1949 CG Wijk aan Zee 0251 375905 jaapdurge@hotmail.com

Mijn naam: Jaap Durge, Ik ben een geboren en getogen Wijk aan Zee’er. Ben ondertussen zo’n 5 jaar mede bestuurslid van de Dorpsraad, met als insteek de belangen behartiging van de ouderen en zwakkere in ons dorp en ter ondersteuning, daar waar het mogelijk is!

Tineke Vos
Secretaris en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Gasthuisstraat 85  1949 BB Wijk aan Zee 06 538 38 175 secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Evert Hoogewerf
penningmeester en lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur.
 Julianaweg 59 1949 AN Wijk aan Zee 06 536 96 267 ecmhoogewerf@ziggo.nl

Hans Dellevoet
Werkgroep Ruimtelijke ordening
Julianaweg 69 1949 AP Wijk aan Zee 0251 373231 h.dellevoet@gmail.com

Heleen Vink
Werkgroep Dorpsbelangen en Communicatie
Burgemeester Rothestraat 105 1949 CC Wijk aan Zee 06 400 21 800 info@heleenvink.nl

Ineke Holtwijk
Werkgroep Communicatie

Linda Valent
Werkgroep Gezondheid
Tappenbeckstraat 37 1949 CV Wijk aan Zee 0251 37 41 59 l.valent@hccnet.nl

Onno Honig
Werkgroep Ruimtelijke ordening
van Oldenborghweg 5 1949 CH  Wijk aan Zee 06 411 00 911 o.honig@me.com

Pieter Elzer
Werkgroep Milieu
Zeecroft 13 1949 BK Wijk aan Zee 06 229 38 515 pieter@rezle.nl

Sauw Buwalda
Werkgroep Milieu
Voorstraat 21 1949 BG Wijk aan Zee 06 154 07 477 sauwpaulienniek@hotmail.com

Wessel Westerveld
Werkgroep Onderzoek welzijnsbehoefte
Stetweg 25 1949 CX Wijk aan Zee 06 420 73 233 wesselwesterveld@gmail.com

 

Top