Home / Wie zijn wij / Bestuursleden

Bestuursleden

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:  41223684
IBAN-nummer:  NL 37 INGB 0004 4283 74

Vera van Waardenburg
Voorzitter

Hogeweg 21 1949 AW Wijk aan Zee 06 152 79 325 dorpsraadwijkaanzee@gmail.com

Jaap Durge
Vice-voorzitter, lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur en lid Werkgroep Economische zaken en toerisme
Burgemeester Rothestraat 108 1949 CG Wijk aan Zee 0251 375905 jaapdurge@hotmail.com

Albert van Lochem
Secretaris, lid werkgroep milieu
Neeltje Snijdershof 46 1949 BS Wijk aan Zee  06 14332792

secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Evert Hoogewerf
penningmeester en lid Werkgroep Welzijn, sport, kunst en cultuur.
 Julianaweg 59 1949 AN Wijk aan Zee 06 536 96 267 ecmhoogewerf@ziggo.nl

Hans Dellevoet
Werkgroep Ruimtelijke ordening
Julianaweg 69 1949 AP Wijk aan Zee 0251 373231 h.dellevoet@gmail.com

Ineke Holtwijk
Communicatie en lid werkgroep Gezondheid

Linda Valent
Werkgroep Gezondheid
Tappenbeckstraat 37 1949 CV Wijk aan Zee 0251 37 41 59 l.valent@hccnet.nl

Mirjam Gosen
Werkgroep Gezondheid
Julianaweg 85 1949 AP Wijk aan Zee 06 536 51 565 info@gosenprojecten.nl

Onno Honig
Werkgroep Ruimtelijke ordening
van Oldenborghweg 5 1949 CH  Wijk aan Zee 06 411 00 911 o.honig@me.com

Peter Duin
Werkgroep Economische zaken en toerisme en Werkgroep Dorpsbelangen

Voorstraat 28A 1949 BH Wijk aan Zee 0251 248551 peter.duin@wxs.nl

Pieter Elzer
Werkgroep Milieu
Zeecroft 13 1949 BK Wijk aan Zee 06 229 38 515 pieter@rezle.nl

Sauw Buwalda
Werkgroep Milieu
Voorstraat 21 1949 BG Wijk aan Zee 06 154 07 477 sauwpaulienniek@hotmail.com

Tineke Vos
Organisatie cursussen en Werkgroep Economische zaken en toerisme
Gasthuisstraat 85  1949 BB Wijk aan Zee 06 538 38 175 tineke.vos@ziggo.nl

Top