Home / Gezondheid / Analyseresultaten van een ‘veegmonster’ van neergeslagen stof

Analyseresultaten van een ‘veegmonster’ van neergeslagen stof

Dit najaar is in Wijk aan Zee opvallend veel stof neergeslagen dat afkomst is van het Tata terrein. Sinds oktober zijn er door diverse partijen vragen gesteld over de samenstelling van dat stof.

De dorpsraad heeft inzage gekregen in de analyseresultaten van een zogenaamd ‘veegmonster’ van stof afkomstig van een drietal woningen aan de van Ogtropweg in Wijk aan Zee. Voor zover bekend is dit stof eind oktober of begin november van de woningen geveegd. Het monster is door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht op zware metalen. De gerapporteerde gehalten aan zware  metalen verontrusten de dorpsraad. De hoogste gehalten betreffen Vanadium, Zink, Chroom en Lood. De gehalten van deze stoffen zijn onderstaand weergegeven in mg/kg droge stof. Aangegeven is dat het monster voor 100% uit droge stof bestaat.

Vanadium – 940  (mg/kg droge stof)

Zink- 450

Chroom-310

Lood-66

Barium-75

Koper-44

Nikkel-23

Kobalt-20

Tin- 8,3

Arseen- 4,5

Cadmium-1,1

Ofschoon wij niet bekend zijn met de effecten op de gezondheid baren de gehalten ons grote zorgen. Het zet de door Tata gesuggereerde mededeling dat Wijk aan Zee door onschuldige grafietregens is getroffen in een ander daglicht.

Top