Home / Articles posted by Hermans

Author: Hermans

Bedenkingen Dr tegen ontwervergunning Multi Serv

Betreft: Zienswijze Dorpsraad Wijk aan Zee op de ontwerpvergunning Wet milieubeheer; MultiServ Holland BV, ten behoeve van een revisievergunning voor de inrichting gelegen op het Corusterrein te Velsen-Noord. Datum 01 april 2008. Uw kenmerk: 2006/42565 Behandeld door: D.Buwalda Werkgroep Milieu Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee, 23-04-2008 Geacht College, Hierbij ontvangt u onze bede...
Lees meer

Bedenkingen Dr op STAB-rapportage

Bedenkingen Dr op STABrapportage Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Uw kenmerk: 200701617/1/M1 Behandeld door: D.Buwalda Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Dorpsduinen 4 1949 EG Wijk aan Zee Onderwerp: Reactie van de Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee op het rapport van 6 november 2007 van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (verder: StAB...
Lees meer
Top