Home / Milieu / Bedenking tegen Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Bedenking tegen Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Op 17 december 2018 heeft de Dorpsraad de volgende bedenkingen ingediend tegen Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) op de onderdelen:
A. Het concept inpassingsplan met voorkeursalternatief 3 (VKA 3).
B. De M.E.R.
C. De uitvoeringsbesluiten.

Downloaden (PDF, 209KB)


Downloaden (PDF, 521KB)

Top