Home / Archive by category "Ruimtelijke ordening" (Page 2)

Ruimtelijke ordening

Groenvisie Gemeente Beverwijk

Wij ontvingen onderstaand bericht met het verzoek dit te delen. In opdracht van de gemeente Beverwijk zijn wij, adviesbureau Cyber, sinds het begin van dit kalenderjaar bezig met de ontwikkeling van een Groenvisie voor de gemeente Beverwijk. In de Groenvisie maken we voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van het groen. Het gaat onder meer om groenbeheer, diversite...
Lees meer

Pleitnota Dorpsraad bij Beroep tegen besluiten Net op Zee Hollandse kust (noord) en Hollandse kust west Alpha.

Woensdag 5 februari 2020 diende bij de Raad van State de zitting tegen het geplande transformatorstation aan de Zeestraat. Leden van de Dorpsraad waren daarbij aanwezig om het standpunt van de Dorpsraad kracht bij te zetten. Hieronder de pleitnota en een stuk ter aanvulling en toelichting op het door ons ingestelde beroep.
Lees meer
Top