Home / Economische zaken en Toerisme / Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022 in de Raadscommissie

Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022 in de Raadscommissie

Op 16 maart zal het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022 worden besproken in de raadscommissie van de gemeente Beverwijk en waarschijnlijk in de gemeenteraad van 06 april 2017. Deze agenda is nog niet vastgesteld.

De door de Dorpsraad ingebrachte punten zijn keurig verwerkt en expliciet in het raadsvoorstel opgenomen:

Wijk aan Zee heeft een status aparte. Het winkelaanbod is beperkt. We beogen de basisvoorzieningen (zoals een supermarkt en enkele niet-dagelijkse aanbieders) te behouden en vooral in te zetten op verdere verbreding van het voorzieningenpakket. Het gaat dan om voorzieningen die zowel de toerist/recreant als de lokale inwoner aanspreken.

U kunt bij de  raadscommissie van 16 maart aanwezig zijn,  de vergadering  is openbaar. Wilt u spreken in deze vergadering dan dient u dit vooraf te melden. Dit kunt u o.a. doen via het sturen van een mail naar: griffie@beverwijk.nl.

Top