Home / Ruimtelijke ordening / Groenvisie Gemeente Beverwijk

Groenvisie Gemeente Beverwijk

Wij ontvingen onderstaand bericht met het verzoek dit te delen.

In opdracht van de gemeente Beverwijk zijn wij, adviesbureau Cyber, sinds het begin van dit kalenderjaar bezig met de ontwikkeling van een Groenvisie voor de gemeente Beverwijk.

In de Groenvisie maken we voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van het groen. Het gaat onder meer om groenbeheer, diversiteit, recreatie, klimaat en gezondheid. Een visie hierop gaat ver voorbij de crisis waarin wij zitten, het groen draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving. Hier willen we allemaal gebruik van maken, daarom reden temeer om het met u, als organisatie die verbanden heeft met het groen, hierover te hebben.

Met een online enquête kunt u uw mening geven en een belangrijke bijdrage leveren aan de richting van de Groenvisie. Deze ideeën komen samen in de Groenvisie.

Daarnaast zouden wij graag alsnog een video-interview met u afnemen, zoals eerder al besproken. Zou dit dinsdag 28 april om 14:00 uur uitkomen?

We nodigen u in ieder geval van harte uit om de enquête in te vullen en/of deel te nemen aan de Groenmiddag die georganiseerd wordt zodra de situatie dat toelaat. Het invullen van de enquête kan via: http://bit.ly/Groenvisie. Als u de link zo breed mogelijk zou willen verspreiden helpt u ons ook met het bereiken van zo veel mogelijk inwoners van de gemeente en daarmee een Groenvisie te ontwikkelen die gebaseerd is op veel verschillende meningen.

Tijdens de Groenmiddag wordt de opgehaalde informatie gepresenteerd en kunnen er aanvullingen gedaan worden tijdens werksessies over thema’s. De informatie die al in de wijkprogramma’s is opgehaald, krijgt ook een plek.

Wij gaan dan aan de slag om met alle input de visie te schrijven en u weer te informeren.

Met vriendelijke groet,

 Julia Kloosterboer

Adviseur

Top