Home / Dorpsbelangen / Herinrichting Sint Odulfstraat

Herinrichting Sint Odulfstraat

In 2017 wordt de riolering vervangen in de Sint Odulfstraat in Wijk aan Zee. Het nieuwe rioolsysteem zorgt ervoor dat schoon regenwater niet langer via een transportstelsel wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ‘De Pijp’. Het  schone regenwater voert straks af naar het infiltratiebassin onder het Julianaplein waarna het in de bodem infiltreert. Dit is goed voor het milieu en het levert energiebesparing op. Omdat de Sint Odulfstraat voor de rioolwerkzaamheden in zijn geheel wordt opgebroken is het een goede aanleiding om de straat opnieuw in te richten.

Sint Odulfstraat afgesloten voor verkeer

De Sint Odulfstraat krijgt niet alleen een opknapbeurt. De straat verandert ook. Er komen 2 uitneembare palen: één bij de Kerksteeg en één op de hoek met de Voorstraat. Dit om overlast van gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Een meerderheid van bewoners is voor afsluiting van de Sint Odulfstraat. Met de herinrichting blijft het mogelijk om de straat in en uit te rijden bijvoorbeeld om zware boodschappen met de auto thuis af te leveren. Bewoners van de Sint Odulfstraat krijgen een sleutel van de uitneembare palen waarmee ze bij hun woning kunnen komen. Ook blijft het mogelijk om in de straat te parkeren.
De Sint Odulfstraat blijft toegankelijk voor hulpdiensten (brandweer, vuilniswagen en ambulance). Aan beide zijden van de straat komen smalle loopstroken. Het deel Sint Odulfstraat tussen Kerksteeg en Rijckert Aertszweg blijft open voor alle verkeer. Ook de Sint Odulphuskerk blijft goed bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Geen extra parkeerplaatsen Rijckert Aertszweg

Er is een afweging gemaakt voor het wel of niet aanleggen van extra parkeervakken langs de Rijckert Aertszweg als compensatie voor de vervallen parkeerplaatsen in de Sint Odulfstraat. Er is niet alleen gekeken naar parkeeraantallen, maar ook naar leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een veilige looproute langs de Rijckert Aertszweg is belangrijk. Aanleg van extra parkeervakken langs de Rijckert Aertszweg zou betekenen dat het voetpad moet worden verlegd richting duingebied. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar vanwege hoge kosten. Ook het straatbeeld en het duingebied dreigden hiermee teveel te worden aangepast. Er worden daarom geen extra parkeervakken langs de Rijckert Aertszweg aangelegd. De inrichting van de Rijckert Aertszweg blijft daarom ongewijzigd.

Parkeren Sint Odulfstraat

Een aantal bewoners heeft aangegeven een parkeerplek, een paal of een plantvak te willen voor hun woning. Nu de aanleg van extra parkeervakken langs de Rijckert Aertszweg komt te vervallen, wordt het plan op dit punt gewijzigd. Alternatieve locaties voor de aanleg van extra parkeervakken in de omgeving zijn er niet. Het plan biedt echter voldoende aanknopingspunten om tot een leefbare en verkeersveilige Sint Odulfstraat te komen, ondanks dat de extra parkeervakken langs de Rijckert Aertszweg komen te vervallen.

Bewoners wandelen met wethouder

In augustus 2016 hebben bewoners van de Sint Odulfstraat een wandeling door de straat gemaakt met wethouder Jaqueline Dorenbos. Samen werd er van gedachten gewisseld over de inrichting van de straat. Wij vinden het belangrijk dat het herinrichtingsplan kan rekenen op steun van de bewoners. U kunt het Voorlopig Ontwerp (VO) downloaden (Zie Downloads). Nadat het plan definitief is (voorjaar 2017) wordt een aannemer gecontracteerd die het plan in het najaar van 2017 gaat uitvoeren.

Planning

  • vaststellen Definitief Ontwerp: voorjaar 2017
  • aanbesteden plan: zomer 2017
  • uitvoering: najaar 2017

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de projectleider van het project Herinrichting Sint Odulfstraat via ons Klant Contact Centrum (0251) 256 256.

Downloads

Top