Home / Economische zaken en Toerisme / Ingebrachte punten m.b.t. Concept – Detailhandelsbeleid Gemeente Beverwijk 2017-2022

Ingebrachte punten m.b.t. Concept – Detailhandelsbeleid Gemeente Beverwijk 2017-2022

Op maandag 23 januari is het Concept – Detailhandelsbeleid Gemeente Beverwijk 2017-2022 in een bijeenkomst met stakeholders besproken met de gemeente.

Vanuit de Dorpsraad zijn hierbij de volgende opmerkingen geplaatst:

Blz. 28 en 30 zijn in strijd met elkaar.
Op blz. 28 staat vermeld dat Wijk aan Zee een aparte status heeft. Beoogt wordt de bestaande voorzieningen in stand te houden en vooral in te zetten op verdere verbreding van het voorzieningenpakket.
Op blz. 30 wordt Wijk aan Zee genoemd tot de drie winkelgebieden die niet meer horen tot de Hoofdwinkelstructuur. Afbouw van de detailhandel is hier het devies.
Naar de mening van de Dorpsraad dient Wijk aan Zee geschrapt te worden op blz. 30.

Dezelfde inconsequentie is op blz. 11. Hier staat dat er geen leegstand is in Wijk aan Zee. Bij een devies tot afbouw van de detailhandel zou dit ook zo zijn. Met een aparte status voor Wijk aan Zee dus niet. Op dit moment staan 5 horecapanden in Wijk aan Zee leeg: voormalige Liefhebbers, Badhuis, Juweeltje, Xenon en Vissershuys.

Ook voor het advies op blz. 37 geldt dit. Wijk aan Zee zal net zo als de Plantage en de Wijkerbaan gebruik moeten kunnen gaan maken van de ervaringen opgedaan in het centrum van Beverwijk en zal in de planning hiervoor moeten worden opgenomen. In het tijdsschema op blz. 38 en de marsroute op blz. 40 dient Wijk aan Zee dus ook opgenomen te worden.

In de bijeenkomst heeft de vertegenwoordiger van de gemeente toegezegd deze punten te zullen overnemen.

Top