Home / Milieu / Online klacht doorgeven / Geur, stof en geluid

Geur, stof en geluid

Wat ziet, hoort of ruikt u?

Zicht

U ziet een fakkel
Dit heeft te maken met productiegassen. Bij het maken van ijzer, staal en kooks ontstaan productiegassen. Deze gassen worden zorgvuldig opgevangen en voor het grootste deel opnieuw nuttig ingezet om andere processen op ons terrein aan te drijven. Hierdoor hoeven we maar weinig aardgas te gebruiken. Een deel van dit gas gaat naar Nuon, waar het wordt gebruikt om nieuwe elektriciteit mee op te wekken. Soms hebben we echter meer productiegas dan wij en Nuon kunnen verwerken. Dan slaan we het overschot op in de gashouders op ons terrein. Is ook die opslag vol, dan rest als enige oplossing affakkelen. Dus als u een fakkel ziet, dan is dit productiegas dat we op dat moment niet kunnen inzetten of leveren aan Nuon. Wij doen ons best het affakkelen tot een minimum te beperken.

U ziet een bruine rookwolk (slobber)
Dit kan te maken hebben met de Staalfabriek. De staalfabriek heeft drie converters, reuzegrote ‘vaten’ waarin het staal wordt gemaakt. Hierin wordt het gloeiend hete ruwijzer gegoten. Door er zuurstof in te blazen vindt er een chemische reactie plaats, waarbij het ruwijzer wordt omgezet in staal. De ‘slaklaag’ die er op drijft, wordt hierdoor zeer schuimend. Deze schuimende laag kookt soms over, zoals dit ook bij melk gebeurt. Dit wordt een slobber genoemd. Hierdoor kan er een bruine rookwolk zichtbaar zijn boven de Staalfabriek. Als dit gebeurt, wordt er heel snel ingegrepen in het proces; binnen een minuut is deze slobber verdwenen.
Een bruine wolk kan ook afkomstig zijn van het aftapgat van een van de hoogovens en wordt soms zichtbaar boven het dak van het ovenhuis. De rook kan heel soms ontstaan bij het open- of dichtmaken van een van de tapgaten van de oven.

Door te sproeien met waternevel bij het tapgat van de oven blijft dit effect beperkt.

U ziet een stoomwolk
Dat heeft te maken met de Kooksfabriek. In die fabriek wordt uit kolen kooks gemaakt. Kooks is nodig voor het maken van ruwijzer. Als de kooks in de Kooksfabriek ‘gaar’ is, wordt het uit de ovens naar buiten geduwd. De gare kooks wordt dan opgevangen en met veel water geblust in de blustoren om te voorkomen dat de kooks verbrandt. Daardoor ontstaat de stoomwolk die u ziet. Dit blussen hoort bij het standaardproces en vindt elke 15 minuten plaats.

U ziet een kortdurende gele of bruine rookwolk
Dit kan te maken hebben met de Kooksfabriek. Soms ontstaat er een storing bij het vullen van een kooksoven bij de Kooksfabriek. Hierdoor kan rook ontstaan, doordat het ‘verkooksingsproces’ direct begint zodra steenkool in de speciale kookskamers wordt gestort. Deze rookwolk komt incidenteel voor en is enkele minuten te zien.

Geur

U ruikt een zwavelgeur
Dit kan te maken hebben met de Kooksfabriek. Bij die fabriek staat een reinigingsinstallatie. De reinigingsinstallatie zelf moet zo nu en dan worden schoongemaakt. Dit betekent dat de wastorens moeten worden gespoeld. Om dat te kunnen doen, zetten we eerst de ontluchting boven op de wastoren open. Hierbij kan een onaangename geur vrijkomen. Dit ontluchten behoort bij het standaardproces, het is niet te voorspellen hoe vaak dit is. De spoelactie duurt gemiddeld 10 dagen, maar de geur van het ontgassen is veel korter merkbaar: mogelijk enkele uren. De geur ruikt naar zwavelcomponenten ofwel rotte eieren.

Een andere oorzaak van een zwavelgeur kan vanaf de zwavelzuurfabriek komen. Eén keer per jaar vindt er twee weken lang onderhoud plaats aan de zwavelzuurfabriek. Tijdens onderhoud kan enkele minuten tot een paar uur een zwavelgeur in de omgeving waarneembaar zijn.

Geluid

U hoort een geluidsignaal
Dat kan komen van de transportbanden. Bij het starten van die transportbanden – waarmee we grondstoffen naar de menghopen en de fabrieken vervoeren – is een kort geluidsignaal hoorbaar. De reden dat we dit doen is veiligheid. We willen voorkomen dat onze medewerkers gevaar lopen. Hetzelfde fluitsignaal gebruiken we bij het achteruitrijden van grote transportvoertuigen, ook hier is het weer een veiligheidsmaatregel.

U hoort een langdurige geluidstoon
Dit kan komen van de stoomketels. Stoom is nodig voor veel productieprocessen. De stoomketels zijn zo geprogrammeerd dat ze precies de juiste hoeveelheid stoom maken. Bij het opstarten van een ketel of het in gebruik nemen van een leiding moet er soms stoom worden afgeblazen. Het kan zijn dat u ook buiten ons terrein dit geluid kunt horen. Om die reden wordt dit zoveel mogelijk overdag gedaan.

U hoort een zacht geluid
Dit kan komen van de windmachines. We gebruiken windmachines om voorverwarmde lucht in de hoogoven te blazen. Om de windmachines te testen wordt de wind via een geluiddemper afgeblazen. Het geluid dat hierbij ontstaat, kan buiten het terrein hoorbaar zijn. De testen worden daarom zoveel mogelijk overdag gedaan.

Stof

Stof
Bij de Kooksfabriek wordt de kooks na het garen uit de kooksoven gedrukt. De kooks wordt daarna opgevangen in een wagen. Hierbij komt stof vrij, dat vervolgens met een grote afzuigkap worden afgezogen en daarna in een filterinstallatie opgevangen. Bij onderhoud aan deze filterinstallatie is de afzuigkap niet aanwezig. Hierdoor kan het voorkomen dat er stofwolken zichtbaar zijn.

Top