Home / Milieu / Tata Steel Milieunieuws: Ernstige stofoverlast

Tata Steel Milieunieuws: Ernstige stofoverlast

Het langdurig aanhoudende extreem droge weer in combinatie met veel noordoostenwind heeft geleid tot stofoverlast in IJmuiden. Uit onderzoek van stofmonsters blijkt dat 20 tot 40% van het stof van Tata Steel afkomstig is. Ondanks dat het stof voor een groot deel van andere bronnen afkomstig blijkt, wil Tata Steel een goede buur zijn. Tata Steel start voor deze uitzonderlijke omstandigheden in IJmuiden een actie om bij ernstige stofoverlast ramen, kozijnen en auto’s schoon te maken, op kosten van Tata Steel.

Heeft u last van ernstige stofoverlast, dan kunt u zich melden bij Tata Steel, via omgevingsklachten@tatasteeleurope.com  

Als op basis van monstername blijkt dat het aandeel van stof afkomstig van Tata Steel meer dan gebruikelijk is (minimaal 20%), zal Tata Steel op kosten van het staalbedrijf het stof laten verwijderen.

Wij blijven tijden deze extreem droge periode extra alert op het voorkomen van verspreiding van stof. Daartoe zijn de volgende maatregelen getroffen:
–       Alle sproei-installaties in het grondstoffengebied staan maximaal aan
–       Er rijden dubbel zo veel waterwagens rond om de wegen nat te houden
–       Er wordt een nieuw korstvormend middel ingezet om verstuiving van grondstoffen tegen te gaan
–       Onverharde wegen en paden worden eveneens van een korstvormend middel voorzien om verstuiving tegen te gaan.

Mocht u desondanks overlast ervaren, dan biedt Tata Steel u bij deze zijn verontschuldigingen hiervoor aan.

Top