Home / Milieu / Tata Steel Milieunieuws: Glinsterende stofdeeltjes in Wijk aan Zee

Tata Steel Milieunieuws: Glinsterende stofdeeltjes in Wijk aan Zee

21 september 2018:

Bij Tata Steel zijn in de afgelopen week verschillende meldingen binnengekomen uit Wijk aan Zee over glinsterende, niet-plakkerige stofdeeltjes op auto’s en huizen. Het stof bevat grafiet en is afkomstig van de slakverwerking bij Harsco vanwege de ontstane slakkwaliteit in de Staalfabriek.

Tata Steel is erin geslaagd om de oorzaak van het vrijkomen van grafietdeeltjes bij de slakverwerking vast te stellen. Deze is gelegen in de samenstelling van het vloeibaar ruwijzer dat in de Hoogovens wordt geproduceerd. Bij een laag zwavelgehalte van het ruwijzer kan er bij het verwerken van slak grafiet vrijkomen. Experts van Tata Steel hebben een manier bedacht om bij de bron (de Hoogovens) het proces aan te passen om te voorkomen dat deze stofoverlast zich bij normale procesvoering nogmaals voordoet. Door het zwavelgehalte in het ruwijzer te verhogen komt later in het proces geen grafiet meer vrij. Op basis van onderzoek lijkt dit een maatregel die effectief is. Die ingrijpende maatregel is per direct geïmplementeerd en kost ca. 8 miljoen euro per jaar. Die kosten worden enerzijds veroorzaakt door inzet van een andere grondstoffenmix en doordat er door een hoger zwavelgehalte meer slak op het ruwijzer ontstaat waardoor er meer ruwijzer verloren gaat. Het gaat om een tijdelijke maatregel, totdat er een permanente maatregel is getroffen om de uitstoot van stof bij de slakverwerking bij Harsco te voorkomen.

Tata Steel houdt nauwlettend in de gaten of deze tijdelijke maatregel ook het verwachte effect sorteert.

Tata Steel heeft het bevoegd gezag geïnformeerd over de getroffen maatregel.

Top