Home / Gezondheid / Vragen over brand Tata Steel d.d. 11 februari 2017

Vragen over brand Tata Steel d.d. 11 februari 2017

grote-brand-bij-tata-steel-in-velsen-noord

(foto NU.nl/Harry van Hees)

De brand op 11 februari bij Tata Steel heeft vragen opgeroepen in het dorp over hoe er bij calamiteiten op het Tata Steel terrein wordt omgegaan met het informeren van bewoners.

Vragen die gesteld zijn:
Wij vinden het  verontrustend dat via de media de melding werd gedaan om ramen en deuren te sluiten.
vraag-1-: Waarom moeten wij dit via de media te horen krijgen? Op zijn minst had in dit geval de brandweer/ politie d.m.v. een geluidswagen de bewoners van Wijk aan Zee kunnen inlichten.
vraag -2-: stel de vraag aan Tatasteel/ gemeente Beverwijk waarom het noodplan bij Tata niet heeft gewerkt. Hierin staat o.a. dat bij grensverleggende calamiteiten de omliggende gemeenten in gelicht worden.
Een evaluatie van het gebeuren, aan de dorpraad  lijkt mij wenselijk.
Zinvol is om zelf het noodplan van de betrokken afdeling in te mogen zien.
Als de OXY gashouder lek raakt en de wind is richting WaZ dan gaat een groot gedeelte van WaZ slapen en wordt niet meer wakker. bij een niet werkend noodplan OSF2.

De Dorpsraad heeft de situatie voorgelegd aan burgemeester Freek Ossel van Beverwijk.
Zijn antwoord, na overleg met Hans van den Berg van de directie van Tata Steel, hierop is:

Ondanks de omvang van de brand met zichtbaarheid voor de omgeving, had de brand alleen plaats en effect op het brongebied binnen het Tata Steel terrein, op afstand van het bewoond gebied. Er zijn gelukkig geen bijzondere en afwijkende andere stoffen vrijgekomen bij de brand. Na de afschaling kon de brand snel bestreden worden. Het was dan ook niet nodig om NL- alert en/ of WASpalen in te zetten.

Zodra bekend werd dat de omvang van de brand- en de rookontwikkeling toenam zijn omwonenden van Tata Steel via twitter geïnformeerd ( brandweer Twitteraccount @brandweerKen) en daarbij is uit voorzorg het advies ‘ramen en deuren te sluiten’ gegeven.  Vanwege de windrichting is in de eerste tweet Beverwijk en Wijk aan Zee expliciet genoemd. De lokale / regionale/ landelijke media hebben die berichtgeving overgenomen. De VRK is daarbij als woordvoerder opgevoerd.

Deze vorm van communicatie is onderdeel van het reguliere beleid van de VRK.  Ook zonder bijzondere of afwijkende stoffen is het verstandig  voor de gezondheid om zoveel mogelijk buiten de rookontwikkeling te blijven. Als er geen WASpalen  en/of NL Alert wordt ingezet dan is het rondrijden van een geluidswagen niet opportuun. Het kan zelfs lijden tot onnodige maatschappelijke onrust.

Ik kan me overigens voorstellen dat de combinatie van de uitstraling van de brand en de wijze waarop de boodschap ‘ deuren en ramen dicht’ via de media is gekomen, heeft geleid tot zorg bij bepaalde burgers van Wijk aan Zee. Het is zaak om scherp te blijven op de effectiviteit van (communicatie) procedures. Dit signaal van de Dorpsraad helpt daarbij.

De VRK onderzoekt mede naar aanleiding van deze gebeurtenis de wenselijkheid van preventieve voorlichting naar burgers toe. Dat kan helpen om meer context te geven aan informatie over (brand)incidenten. Als daar meer over is te melden, komen we daar graag op terug.

In de vergadering van de Dorpsraad van 12 april zal dit onderwerp aan de orde komen.

Top