Home / Werkgroepen / Gezondheid

Gezondheid

Werkgroepleden
Linda Valent
Mirjam Gosen

Ineke Holtwijk

Gezien de ligging van Wijk aan Zee direct grenzend aan het industrieterrein van Tata Steel dient er een goede balans te zijn tussen economische belangen en beperking van hinder. De gezondheid van de inwoners staat daarbij centraal.

2 juli 2019, brief Dorpsraad aan RIVM betreffende argumentatie en input voor RIVM-vervolgonderzoek Grafietregen en Gezondheid.

Downloaden (PDF, 331KB)

De Dorpsraad tekent beroep aan tegen de besluiten Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west alpha).

Downloaden (PDF, 282KB)

Brief Dorpsraad aan College van B&W Beverwijk (20-05-2019) inzake Bestemmingsplan WaZ

Downloaden (PDF, 567KB)

Downloaden (PDF, 3.12MB)

Top